Єдиний податок 2016

З 1 січня 2016 року набули чинності нові зміни до Податкового Кодексу, що стосуються єдиного податку. У цій статті інформація про єдиний податок представлена в найбільш «легкому формулюванні» у вигляді таблиці, при цьому враховані всі «найсвіжіші» норми Податкового Кодексу України

 

 

 


Загальні характеристики єдиного податку

Характеристика

1 група

2 група

3 група

Хто може скористатися

Фізособи - підприємці

Фізособи – підприємці;
Юр.особи

Граничний обсяг доходу протягом календарного року, грн.300 тис грн 

 1, 5 млн грн

 

5 млн грн

Максимальне число найманих працівників*

заборонено

10*

Необмежена кількість

* Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (п.п. 291.4.1 ПКУ);

Види господарської діяльності

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або надання побутових послуг ** населенню (п.1 п.п. 291.4 ПКУ)

 

1) виробництво та/або продаж товарів;
2)
надання послуг (у тому числі побутових **) єдиноподатникам та/або населенню, крім* посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК009: 2005), а також здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства (п.2 п.п. 291.4 ПКУ)

Будь-які види діяльності, крім заборонених на єдиному податку (п.3 п.п. 291.4 ПКУ)

 

* Такі фіз.особи мають обрати тільки третю групу з дотриманням критеріїв даної групи.
** Винятковий перелік побутових послуг для цілей спрощеної системи оподаткування наведено в п. 291.7 ПКУ

Розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)

Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ПКУ).

Бартер – заборонений!


Ставки єдиного податку

1 група

2 група

3 група

10%

20%

3%* зі сплатою ПДВ
5% без сплати ПДВ

* Може бути обрана:
а) суб'єктом господарювання, зареєстрованим платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ, у разі переходу на спрощену систему оподаткування і подачею заяви не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку 5% - у разі добровільної зміни ставки і подачею заяви про зміну ставки не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації платником ПДВ у порядку , встановленому розділом V ПКУ;
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ і подання заяви про перехід на спрощену систему або зміни групи - не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ - обов'язковий перехід на сплату єдиного податку за ставкою 4% (для платників третьої групи) або відмова від застосування спрощеної системи (подача заяви не пізніше, ніж за 15 кал. Днів до початку наступного календарного .квартала, в якому здійснено анулювання реєстрації платника ПДВ


Розмір підвищеної ставки єдиного податку

1 група

2 група

3 група

18%

 
6% зі сплатою ПДВ;
10% без сплати ПДВ


Податковий період на єдиному податку, складання і подання звітності

Характеристика

1 група

2 група

3 група

Звітний період

Календарний рік

Календарний квартал

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

При переході з сплати інших податків і зборів

Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, в якому особа зареєстрована платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду

Для новостворених, знову зареєстрованих

 

До закінчення місяця в якому відбулася держ. реєстрація, подати заяву про обрання спрощеної системи - перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому особа зареєстрована платником єдиного податку

Протягом 10 кал. днів з дня держ. реєстрації, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування - перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація

При припиненні держреєстрації

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням госп. діяльності

При зміні податкової адреси

Останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому було подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси

Порядок нарахування та строки сплати

Сплачують щомісяця авансовим платежем - не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Існує можливість оплати авансом за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року

Сплачують єдиний податок протягом 10 кал. днів після граничного строку подання декларації за податковий (звітний) квартал

 

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу сплачується протягом 10 кал. днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.7 ПКУ)

Припинення платником податку провадження госп. діяльності - податкові зобов'язання нараховуються до останнього дня (включно) кал. місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву про відмову від спрощеної системи у зв'язку з припиненням госп. діяльності або анульована реєстрація за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від держреєстратора повідомлення про проведення держ. реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 295.8 ПКУ). Анулювання за рішенням контролюючого органу - податкові зобов'язання нараховуються до останнього дня (включно) кал. місяця, в якому проведено анулювання реєстрації платника єдиного податку.


Ведення обліку

1 і 2 групи

3 група

Ведуть Книгу* обліку доходів (за формою і в порядку встановленому законодавством) шляхом щоденного за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (п.п. 296.1.1 ПКУ)

Фіз. особи - підприємці - не платники ПДВ - ведення обліку як для першої та другої груп. (п.п. 296.1.1 ПКУ);
Фіз. особи - підприємці - платники ПДВ - облік доходів і витрат за формою та в порядку встановленому законодавством. Книга реєструється в контролюючому органі за місцем обліку (п.п 296.1.2 ПКУ);
Юр.лица - використовують дані спрощеного бух. обліку

* Якщо Книга ведеться в паперовому вигляді - реєструється в контролюючому органі за місцем обліку.


Складання та подання звітності

1 і 2 групи

3 група

Подають податкову декларацію щорічно*.
Термін подачі декларації для річного (звітного) періоду - протягом 60 кал. днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року

Подають податкову декларацію щоквартально (наростаючим підсумком). Строк для подання декларації для квартального податкового (звітного) періоду - протягом 40 кал. днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

* Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

Платники податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) звітний період. При цьому, така подача не звільняє платника від подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду (п. 296.8 ПКУ)

Платники першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третій (физ.особи - підприємці) груп. (п.п 296.5.1 ПКУ) Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.


На єдиному податку заборонені наступні види діяльності

Види діяльності

Норма ПКУ

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор і лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерських парі, парі тоталізатора)

п.п. 291.5.1

2) обмін іноземної валюти
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльність фізичних осіб, пов'язана з роздрібним продажем пива та столових вин)
4) видобуток, виготовлення, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, а також напівдорогоцінного каміння)
5) видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ
7) діяльність з управління підприємствами
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату
10) діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування або антикваріату
11) діяльність з організації та проведення гастрольних заходів

Інші заборони

Фіз. особи - підприємці, які виконують технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009: 2005);

п.п. 291.5.2

Фіз. особи - підприємці, які здійснюють діяльність у сфері аудиту
Фіз. особи - підприємці, які здійснюють діяльність з надання в оренду:

п.п. 291.5.3

      - земельних ділянок площею понад 0,2 га
      - житлових приміщень загальною площею понад 100 кв. м
      - нежитлових приміщень (споруд, будівель) та / або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 кв. м
Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів

п.п. 291.5.4

Суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%

п.п. 291.5.5

Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які не є платниками єдиного податку

п.п. 291 5.6

Нерезиденти

п.п. 291.5.7

Суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг (крім безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)  


Застосування РРО

1 група 2 група 3 група

Фіз. особи

Юр.особи

Не застосовують

Застосовують - при роботі з готівкою (при готівкових розрахунках)
Не застосовуються - якщо річний дохід не перевищує 1 млн.

У порядку, встановленому законодавством

Цікава інформація по РРО:

Чи обов’язково мати РРО при готівкових розрахунках, платнику єдиного податку при наданні послуг з виїздом до замовника? Відповідь: Юр. особи – платники єдиного податку, діяльність яких пов’язана виключно з наданням послуг, дозволено не використовувати РРО та розрахункові книжки при оформленні готівкових розрахунків. Тобто, робітник компанії, який прибув на місце надання послуг, НЕ повинен мати із собою РРО чи розрахункову книжку. АЛЕ  обов’язково повинен мати з собою прибуткові та видаткові касові ордери (ПКО та ВКО)та окрему касову книгу (для оформлення розрахунків на виїзді). Отримавши від покупця готівкові кошти за надані послуги, робітник компанії видасть покупцю засвідчену печаткою квитанцію у вигляді відривного корінця.

Після повернення від замовника, робітник компанії повинен у той же день здати виручку до головної каси підприємства, виписавши при цьому ВКО. Після чого, бухгалтер складе ПКО на оприбуткування виручки від робітника компанії та відобразить цю операцію у своїй касовій книзі.Якщо цей варіант здався Вам занадто замороченим, Ви можете спростити цю процедуру і придбати портативний РРО.


Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

 

 

Порушення

Фіз. особи - підприємці

Юр. особи

I група

II група

III група

III група

Негрошові форми розрахунків

п. 293.4 и п.п. 298.2.3 ПКУ

п. 293.5 и п.п. 298.2.3 ПКУ

1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:

18%

6% - зі сплатою ПДВ 10% - без сплати ПДВ

Здійснення діяльності, яка заборонена на єдиному податку

1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися заборонені види діяльності;
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:

18%

6% - зі сплатою ПДВ 10% - без сплати ПДВ

Здійснення діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку

1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:

              6% и 10%

2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:

18%

Здійснення діяльності, яка не передбачена в п.п. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ (невідповідність критеріям платників 1 та 2 групи в частині видів діяльності)

1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому здійснювалась така діяльність; 2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:

1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:
                6% и 10%

18%

Перевищення допустимого обсягу річного доходу *

1) сума перевищення обкладається єдиним податком за ставкою:

18%

6% - зі сплатою ПДВ
10% -
без сплати ПДВ

2) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення, якщо:

2) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення - подається заява до 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення

до 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення, не подано заяву про перехід в групу 2 або групи 3

до 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення, не подано заяву про перехід в групу 3

 

У разі перевищення граничного обсягу доходу встановленого для третьої групи, платники податку першої і другої групи, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення

* Сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку 1 і 2 груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана платником ставка (п. 296.6 ПКУ).

Перевищення допустимої кількості найманих працівників

Позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення

Невідповідність вимогам організаційно-правових форм

Позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому відбулася зміна організаційно-правових форм

Наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів

Позбавлення права працювати на єдиному податку в останній день другого з двох послідовних кварталів


Реєстр платників єдиного податку

Вся інформація про платників єдиного податку знаходиться  в реєстрі платників єдиного податку. У ньому вказуються такі відомості:

1) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юр.особи) або ПІБ фіз.особи - підприємця, реєстраційний номер або серія та номер паспорта (для фіз.осіб, які через свої реліг.погляди в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера та мають відповідну відмітку у паспорті)
2) обрані фіз.особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності
3) ставка єдиного податку та група платника податку
4) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
5) види господарської діяльності
6) дата анулювання реєстрації

Офіційний сайт http://sfs.gov.ua/rpep

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безкоштовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Витяг діє до внесення наступних змін до реєстру.

Завантажити форму запиту для отримання витягу >>

 


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Рекомендовані статті:

 

 

 

 

Останні новини
Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]