Спрощена система оподаткування: відповідальність, ризики, штрафи

Яка відповідальність на єдиному податку, ризики в діяльності, штрафи

Останнім часом введено багато змін в оподаткування підприємців на єдиному податку.
Завдяки нововведенням, змінився склад груп підприємців - єдинників, істотно змінилася відповідальність підприємців за ті чи інші правопорушення, скоріше не змінилася - а відкорегувалась. Ми вирішили присвятити дану публікацію питанню відповідальності підприємців. Даному питанню нами присвячувалися окремі тематики.

Пропонована стаття підготовлена з метою оновлення та систематизації інформації про штрафні санкції і відповідальності підприємців, Платників єдиного податку. Найактуальніші зміни у спрощеній системі (єдиний податок), Ви можете дізнатися зі статті "Єдиний податок 2016 в таблицях".

Відповідальність підприємців можна класифікувати залежно від правопорушення:

Практика застосування штрафних санкцій:

Таблиця класифікації відповідальності підприємців залежно від правопорушення

№ п/п

Правопорушення:

Відповідальність:

Несвоєчасна або неповна подача звітності, подача звітності з недостовірними даними

1

відповідальність за несвоєчасну подачу звітності (несвоєчасна подача декларації платника єдиного податку)

штраф 170 грн. за перше неподання або несвоєчасне надання. При повторному правопорушенні протягом року, штраф накладається у розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання звітності (п.300.1 Податкового Кодексу України - далі за текст ПКУ)

2

подача декларації платника єдиного податку з перекрученими (недостовірними) даними, отриманих доходів, якщо такі дії призвели до заниження суми єдиного податку (подача декларації з помилками при нарахуванні податків менше, ніж повинно бути - не стосується підприємців 1 і 2 групи)

штраф у розмірі 25% від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, виявленої і визначеної податковим органом. Повторне порушення протягом 1095 днів порушення - 50% від суми, на яку занижено податкове зобов'язання з єдиного податку

3

неподання, подання з порушенням строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку (несвоєчасна подача звіту за формою 1 ДФ)

штраф у розмірі 510 грн. До платників податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке ж порушення - 1020 грн.

 

4

несвоєчасна подача звітності з ЄСВ

штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.). Якщо у підприємця в штаті є бухгалтер - додатково штраф у розмірі 170 грн. як на офіційну посадову особу, яка перебуває у трудових відносинах з підприємцем

5

Відповідальність за невірно нарахований ЄСВ, який донараховується Пенсійним фондом України або платником ЄСВ самостійно

штраф у розмірі 5% суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш ніж 50% суми донарахованого ЄСВ

Несвоєчасна або неповна сплата узгоджених податків і платежів

6

несплата в установлений термін єдиного податку платниками 1 та 2 груп

 

платники єдиного податку 1 і 2 груп сплачують штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку (п. 122.1 ПКУ)

7

несплата єдиного податку протягом двох послідовних кварталів

позбавлення права працювати на єдиному податку

8

несплата в установлений термін єдиного податку, погодженого в декларації платника єдиного податку при затримці до 30 календарних днів, включно, наступних за останнім днем строку сплати суми єдиного податку (несплата єдиного платниками 3 групи до 30 днів)

платники єдиного податку 3 групи сплачують штраф у розмірі 10% несплаченої суми податкового зобов'язання

9

несплата в строк єдиного податку, погодженого в декларації платника при затримці понад 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми єдиного податку (несплата єдиного платниками 3 групи понад 30 днів)

платники єдиного податку 3 групи сплачують штраф у розмірі 20% несплаченої суми податкового зобов'язання

10

 

Не нарахування, неутримання та / або несплата податків податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків (несплата податку з доходів найманих працівників, несплата при виплаті доходу іншій фізичній особі)

штраф 25% суми податку, що підлягає нарахуванню або сплаті до бюджету, згідно з ПКУ. При повторному порушенні - 50% від суми недоплати

11

Відповідальність за несплату, неповну сплату у встановлений термін внесків по єдиному соціальному внеску (далі по тексту - ЄСВ)

штраф у розмірі 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум внесків з ЄСВ. Термін давності не застосовується.

 

Самостійне виправлення помилок

12

якщо платник податків до початку перевірки самостійно виправляє помилку за минулий період шляхом подання уточнюючого розрахунку і самостійно сплачує штраф (виправлення помилки через уточнюючий розрахунок)

штраф у розмірі 3% від суми недоплати до бюджету за минулий період

13

якщо платник податків до початку перевірки самостійно виправляє помилку за минулий період, включає суму недоплати у складі декларації з цього податку за будь-який з наступних періодів після виявлення помилки (виправлення помилки в поточній декларації)

штраф у розмірі 5% від суми недоплати до бюджету за минулий період

Інші порушення

14

за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається

штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-255 грн.);

15

незабезпечення зберігання первинних документів, податкової звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПКУ строків їх зберігання та / або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю.

Штраф 510 грн. Ті ж дії, вчинені платником, до якого протягом року застосовано штраф за таке порушення - тягнуть за собою накладення штрафу 1020 грн.

 

Порушення правил застосування спрощеної системи фізичними особами - підприємцями

16

Застосування не грошової форми розрахунків, ніж наявні або безготівкові (для 1,2,3груп)

Штраф у розмірі 15% від сум, за якими порушено спосіб розрахунків з втратою статусу платника єдиного податку з наступного кварталу (обов'язковий перехід на загальну систему оподаткування)

17

Здійснення видів діяльності, на які не поширюється спрощена система оподаткування (для 1,2,3 груп)

Штраф у розмірі 15% від сум, на які не поширюється спрощена система оподаткування з втратою статусу платника єдиного податку з наступного кварталу

18

Здійснення діяльності не по КВЕД (для 1 і 2 груп)

Штраф 15% від сум за видами діяльності, які не вказані у свідоцтві, з переходом на загальну систему оподаткування з наступного кварталу

19

Перевищення граничного обсягу доходу (для 1,2 і 3 груп)

Штраф у розмірі 15% від сум перевищення меж. За ПКУ підприємець зобов'язаний або перейти до іншої групи єдиного податку з наступного кварталу або на загальну систему оподаткування

20

Перевищення чисельності найманих працівників відповідної групи

Втрата статусу платника єдиного податку з наступного кварталу

21

Незабезпечення збереження або втрата Книги доходів або Книги доходів і витрат підприємця (далі по тексту Книга)

Штраф 510 грн. Ті ж дії, вчинені платником, до якого протягом року застосовано штраф за таке порушення - тягнуть за собою накладення штрафу 1020 грн. Таку ситуацію податкова служба може розцінити як неоприбуткування виручки і нарахувати штраф у п'ятикратному розмірі від суми доходу. Щоб уникнути штрафів, при втраті Книги підприємець зобов'язаний: за 5 днів сповістити податкову службу про втрату (заявою у довільній формі), надати документ з міліції, що підтверджує прийняття заяви про втрату Книги, зареєструвати нову Книгу і за 90 днів відновити всі записи в Книзі.

Порушення правил застосування спрощеної системи юридичними особами

22

Негрошові форми розрахунків

Штраф у розмірі подвійної ставки від сум, за якими порушено спосіб розрахунків з подальшою втратою статусу платника єдиного податку.

Дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:
6% - зі сплатою ПДВ
10% - без сплати ПДВ

23

Здійснення видів діяльності, на які не поширюється спрощена система оподаткування

Штраф у розмірі подвійної ставки від сум, за якими порушено спосіб розрахунків з подальшою втратою статусу платника єдиного податку.

Дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:
6% - зі сплатою ПДВ
10% - без сплати ПДВ

24

Перевищення граничного обсягу доходу

6% - зі сплатою ПДВ
10% - без сплати ПДВ

27

Невідповідність організаційно-правової форми

Позбавлення статусу платника єдиного податку

В окрему таблицю винесені штрафи щодо здійснення діяльності підприємців з використанням реєстраторів розрахункових операцій (далі за текстом - РРО). Підприємці на єдиному податку повинні використовувати РРО з вказаної дати:

 • з 1 липня 2015 р. - підприємці - платники єдиного податку III групи, крім тих, у яких дохід за рік не перевищує 1 млн. грн;
 • з 1 січня 2016 р. - підприємці - платники єдиного податку II групи крім тих, у яких дохід за рік не перевищує 1 млн. грн - не стосується ринкової і переносної торгівлі.

Якщо підприємець втрачає статус платника єдиного податку, то автоматично переходить на загальну систему оподаткування і при прийомі готівкових коштів зобов'язаний використовувати РРО. Тому, щоб проінформувати, які штрафні санкції можливі при експлуатації РРО, ми і звели дані в окрему таблицю.

Таблиця штрафних санкцій щодо здійснення діяльності підприємців з використанням реєстраторів розрахункових операцій

Порушення правил використання та звітності по РРО

1

Проведення через РРО або розрахункові квитанції (далі по тексту - РК) неповної суми виручки реалізованих товарів (послуг); не проведення розрахункових операцій через РРО; невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків суми коштів, зазначеній у денному звіті. При роботі з РК - невідповідність суми готівкових коштів загальній сумі продажу за РК за відповідний день; не роздрукування розрахункового документа або проведення розрахункової операції без використання РК

За правопорушення, вчинене вперше протягом року - штраф 1 грн., Повторно протягом року - 100% від вартості проданих з порушенням товарів / послуг);

2

Невикористання при розрахункових операціях РК (або використання незареєстрованих РК). Порушення встановленого порядку використання РК, незабезпечення збереження РК

Штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

3

Правопорушення при здійсненні щоденного роздрукування фіскального звітного чека або незабезпечення збереження фіскальних звітних чеків

Штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

4

Не забезпечення розпечатування й схоронності контрольної стрічки, правопорушення щодо достовірності даних про проведені розрахункові операції

Штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

5

Експлуатація РРО з внесеними змінами, не передбаченими конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника (за умови наявності цілісності пломби центру сервісного обслуговування)

Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

6

Перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі

штраф у двократному розмірі сум понадлімітної готівки

7

Відсутність обліку товарів за місцем їх реалізації та зберігання, ведення обліку з порушенням встановленого порядку

Штраф у розмірі 200% від вартості не облікованих товарів за цінами реалізації, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

8

За неповне та / або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів у касі

 

штраф у п'ятикратному розмірі від суми готівкових коштів, не оприбуткованих в касі

9

Відсутність оригіналу або нотаріально завіреної копії торгового патенту в місцях, зазначених у п. 267.6.1 ПКУ, незабезпечення відкритості для огляду торгового патенту, не надання для огляду уповноваженим законом особам оригіналу торгового патенту

у розмірі збору за один календарний місяць або за один квартал, залежно від виду діяльності

Втрата статусу платника єдиного податку

Підприємці не завжди достатньо ясно розуміють: «у скільки може обійтися непередбачена втрата статусу платника єдиного податку, тобто автоматичний обов'язковий перехід на загальну систему оподаткування ». Для більшого розуміння ситуації та запропонованої вище інформації, розглянемо приклад.

Приклад. Припустимо, підприємець був на єдиному податку в 2 групі весь 2012 рік з сплатою єдиного податку 20% від мінімальної зарплати. У деклараціях до доходу підприємця включені такі суми: в 1 кварталі - 300 тис. грн, у 2 кварталі - 240 тис. грн, в 3 кварталі - 300 тис. грн. (По 100 тис. грн щомісяця). Підприємець у другому кварталі надав послуги на єдиному податку, які заборонені платникам єдиного податку (формулювання в первинній документації свідчить про те, що даний вид діяльності заборонений на єдиному податку). Підтверджуючі документи з придбання у підприємця відсутні.

Не відповідність свідоцтву виду діяльності

Не відповідність свідоцтву виду діяльності тягне для підприємця втрату права бути платником єдиного податку з додатково нарахованими відповідними штрафними санкціями. За даними прикладу - підприємець з 3 кварталу позбавляється права бути платником єдиного податку і стає платником на загальній системі оподаткування. Податкова служба нарахує підприємцю за 3 квартал штрафні санкції у розмірі 18% від чистого доходу. І в цей момент особливо актуальним для підприємця стає наявність документації за витратами і придбання товару чи послуг. І якщо така документація відсутня, то доведеться платити податок не з чистого доходу, а з обороту. За наведеним прикладом, якщо немає підтверджуючих витрати документів, щомісячний податок на доходи складе 18% від 100 тис. грн. (18 тис. грн). За квартал податок з доходів складе орієнтовно 54 тис. грн. Але це не всі наслідки: підприємцю доведеться ще сплатити ЄСВ 22% від суми чистого доходу (22 тис. грн).

Разом підприємцю лише за 3 квартал буде донараховано 54 тис. грн податку з доходів та 22 тис. грн ЄСВ. Крім того, підприємець у першому кварталі переходу на загальну систему оподаткування зобов'язаний здати Декларацію про доходи, за що додатково отримає штраф. А якщо відбулося перевищення обороту за останні 12 календарних місяців - 1 млн. грн., то зобов'язаний стати платником ПДВ з відповідними подачами щомісячно декларацій з ПДВ. Нагадуємо - перша неподання декларації 170 грн штрафу, кожна наступна протягом року може коштувати - 1020 грн. штрафу. Докладний порядок розрахунку податку на доходи та ЄСВ на загальній системі можна подивитися в статті «Загальна система оподаткування: відповідальність ризики штрафи».

Перевірка буде по закінченню періоду і термінів оплати, то підприємцю ще доведеться сплатити штрафні санкції 10-20% від суми недоплати до бюджету та пеню в розмірі 120% річних. Ось такі приблизні наслідки випадкового здійснення діяльності, забороненої на єдиному податку. Можна навіть узагальнити - такі приблизні фінансові втрати (наведені на цифрах) при своєчасно не виявленії «втраті статусу платника єдиного податку». І це тільки за один третій квартал. Важко уявити - які наслідки, якщо правопорушення встановлять через два роки і за весь час донараховано податок на доходи та ЄСВ.

Всі випадки переходу на сплату інших податків і зборів, крім єдиного податку, перераховані окремо у ст. 298.2.3 ПКУ. До них відносять такі:

 • перехід у разі перевищення граничного обсягу доходу відповідної групи, за умови нездійснення переходу на іншу групу платника єдиного податку (з великим обсягом доходу);
 • за умови досягнення граничного обсягу доходу, який можливий на єдиному податку (при досягненні понад 5 000 000 грн., максимально можливий об'єм в 3 групі);
 • у разі використання платником єдиного податку не грошової форми розрахунків (готівковій або безготівковій);
 • при здійсненні видів діяльності, які заборонені на єдиному податку;
 • У разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;
 • при здійсненні видів діяльності, не зазначених у свідоцтві (актуально для 1 і 2 групи).

Застосування штрафних санкцій

На додаток до таблиці про штрафні санкції хотілося б відзначити наступне:

 1. Штрафні санкції при перевірці застосовуються незалежно від дати правопорушення, в розмірах, передбачених законодавством (переважно в ПКУ), що діють на день прийняття рішень про застосування санкції.
 2. Якщо у платника податків виявлено понад одного порушення законодавства, в т.ч. з питань оподаткування, штрафні санкції застосовуються окремо за кожне вчинене порушення.
 3. Платник податків зобов'язаний сплатити податкове зобов'язання, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення - рішення. Винятком є випадки, коли платник податків протягом такого строку починає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.
 4. Згідно ПКУ, штрафні санкції до платника податків застосовуються не пізніше закінчення терміну в 1095 днів, з дати, наступної за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань.
 5. Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у т.ч. пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг. Під терміном «безнадійний» податковий борг мається на увазі, згідно зі ст. 101.2 ПКУ:
  • податковий борг платника, визнаного в установленому порядку банкрутом, стосовно якого не задоволені вимоги через недостатність майна банкрута;
  • податковий борг платника, визнаного у судовому порядку недієздатною, безвісти відсутнім або оголошено померлим, у разі відсутності майна, на яке може бути покладено стягнення;
  • податковий борг померлої платника при недостатності майна для стягнення;
  • податковий борг платника, який понад 720 днів перебуває у розшуку;
  • податковий борг платника, щодо якого минув строк позовної давності, встановлений ПКУ;
  • податковий борг платника, який виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
  • податковий борг платника, державна реєстрація якого припинена на підставі рішення суду та внесено відповідний запис про виключення з Єдиного реєстру України.
 6. Термін давності по нарахуванню єдиного соціального внеску, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Щоб не потрапити на загальну систему оподаткування

Щоб не потрапити в ситуацію, коли підприємець зобов'язаний перейти на загальну систему, потрібно:

 • звертати увагу на здійснюваний або запланований вид діяльності (актуально для 1 і 2 групи підприємців, платників єдиного податку);
 • слідкувати за формулюваннями в документації з реалізації та надання послуг;
 • звертати увагу на формулювання в договорах, щоб розуміти сутність договору;
 • дотримуватися дозволеного законодавством «кола» покупців і замовників;
 • стежити за обсягом доходу, чисельністю найманих працівників;
 • своєчасно сплачувати єдиний податок;
 • своєчасно подбати про прибуткову документацію;
 • використовувати в діяльності тільки грошові форми розрахунку.

Також читайте статтю "Єдиний податок 2016, в таблицях".

Навіть, якщо Ви переконані, що Ви все знаєте і що у Вас все в порядку, зайва консультація не зашкодить. Завжди знайдеться та інформація, яку Ви не встигли дізнатися або вивчити. Звертайтеся, Ви завжди отримаєте у нас якісні послуги податкового та правового консалтингу.

 


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]