Системи оподаткування Юридичних осіб

Системи оподаткування для Юридичних осіб

Представлена інформація носить ознайомчий характер і не ставить перед собою мету навчання відвідувачів сайту правилам оподаткування юридичних осіб. Наша мета - не навчити, а тільки ознайомити Вас з ключовими моментами тематики. Щоб вивчити тему детально, рекомендуємо звернутися до спеціальної літератури і відповідних нормативно-правовим актам.

Як пише газета "Сегодня", «за даними Світового Банку, український бізнес у тій або іншій формі виплачує 135 різних податків. Це абсолютний світовий рекорд. На другому місці - Румунія зі 113 податками, на третьому - Ямайка з 72 видами податку. Внаслідок такого податкового навантаження і непередбачуваності податкової системи України в рейтингу сприятливості ділового середовища змістилася нижче 150-того місця.

Наведену статистику не можна назвати райдужною. Якщо раніше багато уповали на прийняття Податкового Кодексу та на можливу лібералізацію податків, то сьогодні стає очевидним, що кодекс не став тим оберегом, який би витягнув Україну з ситуації, що склалася.

На сьогодні існує дві системи оподаткування:

Законодавство дозволяє використовувати спеціальні режими оподаткування з пільгами:

 Загальна система оподаткування

Дану систему оподаткування обирають усі юридичні особи, які добровільно не обрали іншу систему оподаткування, або для яких встановлені обмеження щодо вибору системи оподаткування.

Юридичні особи, які знаходяться на загальній системі, платять згідно податкового кодексу такі основні податки, збори та інші обов'язкові платежі:

 • податок на прибуток підприємств (ставка в 2016 - 18%);
 • податок на додану вартість (ставка в 2016 - 20%);
 • єдиний соціальний внесок (ставка в 2016 - 22%);
 • військовий збір (ставка в 2016 - 1,5%);
 • акцизний збір;
 • екологічний податок;
 • мито;
 • плата (податок) на землю;
 • збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
 • інші податки і збори, відповідно до законодавства України.

Загальна система оподаткування найскладніша у веденні бухгалтерського і податкового обліку, вона має безліч спірних питань, прогалин, не вирішених на законодавчому рівні.

Спрощена система оподаткування

Термін «спрощена система оподаткування» спочатку мав на увазі просту систему прорахунку податків. Юридичним особам дозволялося вести спрощений облік, підприємці звільнялися від ведення обліку. Єдиний податок розраховується у відсотках від обороту або у фіксованому розмірі, встановленому в національній валюті. З часом цей термін втратив своє первісне значення і став втілювати в собі просто «якусь іншу систему оподаткування, відмінну від загальної системи». До єдинників стали пред'являти все нові вимоги, які розширювали коло обов'язків платників податків, ускладнили облік та оподаткування.

Спрощена система оподаткування зазнала істотних змін у 2015 р. Сьогодні єдинників поділяють на 4 групи.

Ставка єдиного податку для юридичних осіб передбачена в розмірі:

 • 3% суми доходу у разі сплати Податку на додану вартість;
 • 5% суми доходу, у разі, якщо підприємство не є платником податку на додану вартість.

Зміни по єдиному податку у 2015 році торкнулися багатьох питань. До переліку змін можна віднести наступні фактори:

 • збільшення ставки єдиного податку;
 • платники податків розділені на 4 групи, в залежності від: кола покупців, чисельності найманих працівників, обсягу доходу і т.д.;
 • зменшено розміри максимального доходу за рік.

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва, які надали до державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, вважаються платниками єдиного податку з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.

Зверніть увагу, не всі суб'єкти підприємницької діяльності, можуть бути платниками єдиного податку. Наприклад: не можуть бути платниками підприємства та організації, які займаються обміном валюти, аудитом, фінансовим посередництвом і т.п.

Така коротка характеристика загальної та спрощеної системи оподаткування юридичних осіб. Якщо Вас цікавлять системи оподаткування для фізичних осіб, то Ви можете ознайомитися на сторінці для приватних підприємців.

Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний режим оподаткування - IV група

Спеціальний податковий режим - фіксований сільськогосподарський податок (далі ФСП), переважно використовують сільськогосподарські товаровиробники.

З 2015 року ФСП вважається IV групою єдиного податку.

Відповідно до п. 14.1.256 ПКУ під ФСП розуміють податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів. Істотним нововведенням з набранням чинності ПКУ став той факт, що згідно з п. 308.6.2 ПКУ при виявленні за результатами документальної перевірки порушення вимог ФСП платник ФСП зобов'язаний з наступного місяця після місяця, у якому було встановлено таке порушення, перейти на сплату податків за загальною системі оподаткування. Швидше йдеться про перехід з наступного місяця, після складання податківцями акта про виявлене правопорушення.

Податковим кодексом України визначено умови для реєстрації сільськогосподарських товаровиробників платниками фіксованого сільгоспподатку, а саме:

 • п. 301.1 ст. 301 ПКУ передбачено, що платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених п. 301.6, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків;
 • п. 301.6 ст. 301 встановлено, що не може бути зареєстрована як платник податку:
  • Підприємство, у якого більше 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на землях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
  • Підприємство, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ВЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
  • Підприємство, на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг (п. 14.1.175 ПКУ), за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Серед пільг для сільгоспвиробників можна назвати можливість перебувати на спеціальному режимі з ПДВ, який затверджено у ст. 209 ПКУ.

Облік у неприбуткових організаціях

Існує ще один спеціальний режим оподаткування: оподаткування юридичних осіб, які мають статус «неприбуткових організацій». Неприбутковими є певні види установ і організацій, які за своєю сутністю мають право на отримання пільг з податку на прибуток. Такі юридичні особи здійснюють свою діяльність без мети отримання прибутку.

До неприбуткових організацій традиційно відносять:

 • органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, а також створені ними установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
 • благодійні фонди (організації);
 • громадські організації, створені відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» для проведення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки, політичні партії та громадські організації інвалідів;
 • науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III-ІV рівня акредитації (внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави), заповідники, музеї-заповідники;
 • кредитні спілки та пенсійні фонди;
 • інші, ніж зазначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів (наприклад, гаражні кооперативи, садівничі товариства);
 • спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, які не ведуть господарську діяльність та утримуються за рахунок внесків засновників;
 • релігійні організації;
 • житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;
 • професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок.

Для реалізації права на застосування пільгового порядку оподаткування статутні документи перерахованих установ і організацій повинні відповідати не тільки законам, відповідно до яких вони створені («Про об'єднання громадян», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ін. .), але і всім вимогам Податкового Кодексу України.

Не можна сказати, що набуття чинності Податкового Кодексу України не внесло зміни до режиму оподаткування неприбуткових організацій. Головне нововведення полягає у вимозі до неприбуткових організацій та установам оподатковувати кошти та майно, використані не за цільовим призначенням (п. 157.14 ПКУ).

ПКУ не дає визначення терміну «нецільове використання коштів». На даний момент формалізованих у нормативних документах критеріїв визначення відповідності чи невідповідності використання коштів статутним цілям не існує. Неприбуткові організації під час здійснення своєї діяльності зазвичай несуть супутні витрати на оренду офісу, оплату комунальних послуг, придбання автомобіля, заробітну плату працівникам, оплату послуг юристів і аудиторів тощо Тому без встановлення чітких критеріїв організації будуть приймати рішення щодо таких витрат на свій особистий розсуд, ризикуючи при цьому, що їх виключать з Реєстру неприбуткових організацій та установ і обкладуть податком на доходи. А податкові органи будуть оцінювати відповідність витрат статутним цілям на підставі лише свого суб'єктивного розуміння. І всі, хто хоч раз стикався з перевірками податкових органів, можуть ясно собі уявити, до чого це призведе. Єдиною рятівною паличкою для організацій залишається звернення до податкового органу за письмової податкової консультації щоразу, коли у них з'являються сумніви щодо правомірності використання майна та коштів.

Враховуючи це, неприбутковим організаціям краще уникати використання коштів та майна як не на статутні цілі, так і не за цільовим призначенням. Рекомендуємо звертатися до податкової служби за податковими консультаціями у випадках, коли виникає сумнів щодо правомірності їх використання.

У порівнянні з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» Податковий кодекс ввів нові правила оподаткування неприбуткових організації та установ, які полягають у наступному:

 • неприбуткові організації не можуть застосовувати пільги з оподаткування до моменту їх включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (абз. 2 п. 157.12 ПКУ);
 • види діяльності, які включаються до статутних документів неприбуткових організацій, не повинні передбачати отримання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність (остання пропозиція абз. 4 п. 157.15 ПКУ);
 • податковий орган може виключати організацію з Реєстру неприбуткових організацій та установ у разі використання нею звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом (п. 157.14 ПКУ);
 • кошти та майно, використані не за цільовим призначенням (або не на статутні цілі), вважаються доходом і підлягають оподаткуванню (п. 157.14 ПКУ).

Нововведення Кодексу в кінцевому рахунку призвели до того, що будь-яку неприбуткову організацію можна виключити з Реєстру неприбуткових організацій та установ на підставі використання майна та коштів на цілі, не передбачені статутом, або не за цільовим призначенням. У такому разі:

 • організація втрачає право користуватися податковою пільгою, що дорівнює втраті права продовжувати здійснювати діяльність;
 • майно та кошти, використані не на цілі, передбачені статутом, або не за цільовим призначенням, підлягають оподаткуванню.

Наведені нововведення говорять тільки про одне отримання права на пільги не безстрокове. Потрібно досконально знати обрану підприємством систему оподаткування і вміти лавірувати в рамках законодавства, щоб не втратити це право.

Вибір системи оподаткування

Сьогодні мало приділяється належної уваги вибору оптимальної системи оподаткування. Найчастіше це пов'язано з браком знань щодо переваг кожного виду системи оподаткування.

Від обраної системи оподаткування, залежить:

 • податкове навантаження підприємства - розміри податків;
 • штат бухгалтерії;
 • кваліфікація бухгалтерів - і як наслідок - фонд оплати праці, розміру податку з доходу фізичних осіб, внесків до фондів;
 • зміст матеріальної бази бухгалтерії - наявність необхідних сформованих робочих місць;
 • ступінь ризику наявності помилок при веденні обліку і складанні звітності, і відповідно - розміри штрафних санкцій;
 • наявність інших накладних витрат, як наслідок перерахованих вище причин.

Тому питання вибору оптимальної системи оподаткування завжди актуальне для підприємства, особливо при відкритті, реорганізації, зміні виду діяльності, зміну штату співробітників і т.д. Якщо при виборі у Вас виникають питання або Ви зіткнулися з труднощами вибору, звертайтеся до фахівців, які мають практичний досвід в оподаткуванні. Найчастіше оптимальний вибір системи оподаткування дозволяє економити значну частину коштів підприємства.

Ви можете звернутися до фахівців Компанії "Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг" і ми допоможемо Вам оптимально вибрати систему оподаткування.


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

 

 

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]