Як зменшити ризик перевірок

Шанси на перевірку є завжди, але не варто його перебільшувати...

Загальнодоступні критерії оцінки ризиків, знайомі всім платникам податків, так само як і бухгалтерам і компаніям, що надають бухгалтерські та юридичні послуги. Їх значимість важко недооцінити.

Навряд чи вдасться знайти бізнесмена, який зайвий раз бажає піддаватися перевірці податковою службою. Щоб не потрапляти в поле зору представників контролюючих органів, слід, як мінімум не порушувати основні критерії, що підвищують ризик податкових перевірок. Саме на основних критеріях ризику ми зупинимося детальніше.

Перш ніж оцінити ризики здійснюється збір інформації. Збір інформації починається з бесід з фізичними особами. На фізична особа легше впливати, ніж на величезну компанію. Тому в податкову службу часто викликають керівників компаній, і їх представників з метою отримати пояснення. Нерідкі випадки направлення платнику податків письмових запитів для надання пояснень. Інформативний банк податкової поповнюється інформацією з наданих платниками податків звітів, проведених зустрічних перевірок. При відборі компаній співробітники податкової служби керуються не тільки даними свого відомства, але й інформацією, отриманою від зовнішніх джерел – правоохоронних та інших контролюючих органів.

Після збору інформації, вона обробляється з метою виявлення ризиків компанії, що свідчать про приховування доходів від оподаткування, фіктивності діяльності, інших порушеннях законодавства.

Результатом роботи інспекторів є формування «досьє» на кожного платника податків. У кінцевому підсумку, у відношенні компанії складається висновок, який містить рекомендацію про необхідність проведення виїзної перевірки з обов'язковим обґрунтуванням причин.

Виділяють такі основні критерії оцінки ризику:

1. Збитковість компанії протягом кількох звітних періодів

При оцінці ризиків слід звернути увагу на відображення в бухгалтерській або податковій звітності збитків протягом декількох податкових періодів. Якщо у звітності Вашого підприємства протягом кількох податкових періодів були відображені збитки, то ризик його включення в список для виїзної перевірки істотно підвищується. Якщо збитковим виявився податковий період після створення підприємства, або в період освоєння нових ринків і нових видів діяльності, інспектора, як правило, враховують цей факт при проведенні відбору. Правда, без пояснень в такому випадку не обійтися.

Пам'ятайте, що збиток – це не тільки збитки в декларації з податку на прибуток, це ще й показник прибутку (збитку) у формі бухгалтерської звітності.

Для зменшення цього ризику слід щоквартально контролювати збитковість компанії. Щоб уникнути цього ризику досить мати грамотного бухгалтера, який постарається не допускати збитків у звітності, буде планувати доходи і витрати, і, звичайно, своєчасно повідомить вам про поточному фінансовому становищі. І, якщо вже без збитку не обійшлося, вчасно надасть податковим органам інформацію про причини збитку.

2. Податкове навантаження нижче середнього рівня по господарюючим суб'єктам в конкретній галузі (виді економічної діяльності)

Податкове навантаження визначають виходячи з частки сплачених в бюджет податків, у загальному обсязі виручки. Вона розраховується як співвідношення загальної суми сплачених податків до виручки, за вирахуванням ПДВ і акцизів. Після визначення, показник порівнюється із середніми показниками по галузі. Якщо податкове навантаження виявиться нижче середньої по галузі, то шанси підприємства потрапити в претенденти на виїзну перевірку значно збільшуються.
Для зменшення цього ризику слід вивчати податкове навантаження, оптимізувати фінансові потоки з метою оптимізації співвідношення податки/виручка.

3. Значне відхилення рівня рентабельності за даними бухгалтерського обліку від рівня рентабельності для даної сфери діяльності за даними статистики.

Для оцінки ризику порівнюється рівень рентабельності за даними бухгалтерської звітності з середнім рівнем рентабельності по відповідному виду діяльності. Якщо показник рентабельності підприємства нижче на 10 і більше відсотків, ніж середньогалузеві показники, то організація викличе інтерес у інспекторів для проведення перевірки.

4. Випереджаючий темп зростання витрат над темпом зростання доходів від реалізації товарів (робіт, послуг)

Цей показник ризику останнім часом особливо цікавить співробітників податкової служби. При його оцінці вивченню підлягає невідповідність темпів зростання витрат і доходів підприємства, відображених у податкових деклараціях темпами зростання, відображених в бухгалтерській звітності. Зазвичай порівнюються показники двох послідовних періодів. Якщо аналізувати один період підприємства, то аналіз не дасть якісних характеристик бізнесу. Але якщо аналізувати динаміку показників, то можливо вивести статистику окремо взятого підприємства. З виявленою тенденцією важче сперечатися, а не з окремо взятими показником.

Рекомендуємо, періодично аналізувати дані звітності свого підприємства, щоб самим виявляти і аналізувати сталу тенденцію.

5. Виплата середньомісячної заробітної плати на одного працівника нижче середнього рівня за видом економічної діяльності в Україні.

Ризики зростають у підприємств, якщо середній рівень заробітної плати, нижче середнього рівня заробітних плат за відповідним видом діяльності. Важко сперечатися з тим фактом, що у частини підприємств зарплата нараховується у межах мінімуму, встановленого законодавством. Тим не менш, низький середній рівень зарплати збільшує ризики компанії і породжує додатковий інтерес з боку контролюючих органів. Сьогодні даному питанню приділяється особлива увага. З одного боку хочуть зменшити ставки податків із зарплати, з іншого – хочуть посилити контроль, але питання залишається невирішеним.

6. Ігнорування вимог податкових органів. Неподання платником податків пояснень на повідомлення податкового органу про виявлення невідповідності показників діяльності.

Запит від податкової служби з вимогою надати пояснення нікого не радує. Особливо, коли існує практика напрямки безпідставних запитів. Щодо дій податкової служби читайте...

Увагу податківців можуть залучити помилки, протиріччя, виявлені в поданій звітності, виявлені в ході «камеральної перевірки». Тому ретельно складайте звітність організації. Всі декларації і бухгалтерська звітність повинні бути взаємопов'язані між собою. Якщо у організації запросили додаткові документи для камеральної перевірки, слід поставитися до цього з усією серйозністю і ретельно їх підготувати, враховуючи чинне законодавство і свої законні права. Адже саме з цих документів інспектор одержить максимальну інформацію. Відсутність пояснення може, в свою чергу, стати приводом для проведення контрольних заходів.

Щоб зменшити ризики - ні в якому разі НЕ ігноруйте запити з податкових органів. Завжди СВОЄЧАСНО відповідайте на запити! Забезпечуйте можливість своєчасного отримання пошти.

Якщо Вам знадобиться наша допомога за отриманими Вами запитами – звертайтеся, наші співробітники завжди готові надати практичну допомогу.

7. Ведення фінансово-господарської діяльності з високим податковим ризиком.

Даний критерій для багатьох платників податків не зовсім зрозумілий. Мова йде про те, що організація, в ході діяльності, не проявляє належної обачності, співробітники компанії своїми діями збільшують податковий ризик підприємства.

Прикладом можуть служити наступні ситуації:

 • відсутність за юридичною адресою реєстрації;
 • реєстрація за адресою масової реєстрації;
 • не проведення співробітниками перевірок контрагентів, повноважень представників і керівників контрагентів, неотримання документів, що підтверджують відповідні повноваження представників контрагентів;
 • укладення економічно недоцільних операцій, які не приносять прибутку компанії або приносять незначний прибуток;
 • участь в ланцюжку контрагентів без наявності розумної економічної мети;
 • обставини, що свідчать про отримання організацією необгрунтованої податкової вигоди;
 • наявність номінального директора;
 • укладення нікчемних угод і т. д.

Цілком можливо, що подібні недоробки в компанії можуть бути через недбалость, непорозуміння, неякісну побудву птимізації. Тим не менш, така інформація цікавить співробітників контролюючих органів і підвищує ризик підприємства.

8. Неодноразове наближення до лімітів, установлених Податковим кодексом величин показників, що надають право платникам податків застосовувати спеціальні режими оподаткування

Ризики підвищуються у організацій, що застосовують спеціальні податкові режими: неприбуткових організацій, підприємств на єдиному податку і т. п. Якщо показники наближаються до встановлених лімітів відповідного спеціального режиму, то ризики організації значно зростають. Наприклад, це можуть бути випадки, що свідчать про перевищення ліміту доходів, використання бартеру і т. п.

В такому випадку рекомендація одна – не використовуйте в своїй діяльності операції з ризиком, уникайте багатозначних тлумачень, вчасно відстежуйте ліміти та інші обмеження.

9. Інформація Податкової міліції для проведення перевірок

Список перерахованих критеріїв ризику не повний. Є ще ряд інших, не менш значущих. До них відносять наявність інформації:

 1. про участь компанії в схемах ухилення від податків та інформацію про передбачувані правопорушення;
 2. щодо відображення у податковій звітності значних сум податкових відрахувань за певний період (особливо це актуально для ПДВ);
 3. про неодноразового зняття з обліку та постановці на облік у податкових органах платника податків у зв'язку зі зміною місця знаходження («міграції» між податковими органами).

Якщо організація не потрапляє ні під один критерій, на жаль, це не дає гарантій. Будь-яка компанія має ризик виїзної перевірки. Але ризиком можна керувати, так би мовити, регулювати по мірі можливості.

 Побажання Податкової міліції

Хотілося б закінчити статтю побажаннями податкової міліції України, яка опублікувала на своїй сторінці у Face book 10 правил чесного підприємця:

 1. не приховуй доходи від оподаткування;
 2. не займайся фіктивним підприємництвом;
 3. не користуйся послугами конвертаційних центрів;
 4. не займайся розкраданням бюджетних коштів та їх легалізацією;
 5. не використовуй незаконні схеми відшкодування ПДВ;
 6. не займайся "відмиванням" грошей;
 7. не займайся незаконним виготовленням, зберіганням, збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів;
 8. не займайся незаконним виготовленням, підробленням, використанням або збутом незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок;
 9. не займайся виробництвом і збутом контрафактної продукції;
 10. уникай незаконних операцій з офшорами.

Саме такими чесними платниками податків хоче бачити бізнесменів України податкова міліція.

Підведемо підсумок: на кожного платника податків ведеться своє досьє. Співробітники контролюючих органів хочуть бачити ідеального підприємця, бізнесмена, який може отримати 50% прибутку і сплатити 100% податків. Вони не думають про бізнес, про його потреби, а лише про поповнення бюджету. З таким підходом скоро до ризиків буде додаватись прізвище, ініціали, рік і місце народження, та інше... Мабуть, над цим потрібно думати вже сьогодні.

Якщо цікавить розвиток малого бізнесу в Україні, читайте на наших сторінках....

 

 


Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]