Відновлення обліку Фізичних осіб

 

При відновленні документації та звітності підприємця, фахівцями нашої компанії виконуються наступні етапи робіт

Як свідчить практика, у частини підприємців відсутня первинна документація, про що стає відомо зазвичай при закритті підприємця. Причиною цьому служить закореніла думку, що підприємець не зобов'язаний вести облік. Це поширена помилка підприємців. Якщо в «докодексні» часи про це можна було сперечатися, то з набранням чинності Податкового Кодексу України ситуація кардинально змінилася.

Тепер будь-яка господарська операція, здійснена підприємцем, повинна бути підтверджена документально, відображена в звітності. При цьому бухгалтерська документація (первинні документи, звітність та ін.) повинна зберігатися у підприємця для забезпечення його власних потреб і для пред'явлення контролюючим органам.

Відсутність первинної документації тягне за собою порушення в першу чергу податкового законодавства. У цьому випадку до підприємця можуть бути застосовані відповідні штрафні санкції.

Без належних документів не можна підтвердити правильність складання податкової звітності, повне оприбуткування торгової виручки, правильність заповнення книги підприємця і т.д. Необхідність збору і зберігання первинної документації - з одного боку обов'язок підприємця, з іншого боку - необхідність. Якщо з якоїсь причини відсутні документи у підприємця, то йому необхідно відновити первинну документацію.

Коли потрібне відновлення первинної документації та податкового обліку підприємця?

До послуги відновлення документації та обліку підприємці вдаються звичайно в тому випадку, коли має бути перевірка податкової, А у підприємця повністю відсутні первинні документи і в наявності тільки порожня книга обліку доходів і витрат, або в ній записано пару рядків без підтверджуючих документів. Такі випадки не поодинокі.

Відновлення документації та обліку необхідно в наступних випадках:Восстоновление документации

 • при виявленні недостовірності даних звітності;
 • при частковій або повній відсутності первинної документації;
 • при невірному оформленні первинної документації;
 • за відсутності податкового обліку протягом кількох звітних періодів;
 • при неправильному веденні податкового обліку;
 • при втраті або крадіжці документації;
 • при повному або частковому пошкодженні документації.

Шляхів, які призводять до необхідності відновлення документації та обліку, може бути безліч. Але наслідки зазвичай бувають однакові:

 • Нарахування штрафних санкцій з боку контролюючих органів;
 • Арешт банківських рахунків і майна підприємця;
 • Відсутність можливості здійснювати контроль товарно-матеріальних цінностей;
 • Відсутність свідомості рівня податкових ризиків підприємця.

Для чого необхідно відновлювати документацію та облік підприємцю?

Відновлення документації, обліку та звітності здійснюється з єдиною метою: приведення в порядок бухгалтерської документації підприємця у відповідність вимог законодавства, зведення до мінімуму можливих фінансових наслідків.

Що означає: "відновити первинну документацію й податковий облік"?

Процедура відновлення фахівцями компанії «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг» полягає у відновленні первинної документації та звітності підприємця (далі ФОП) на підставі частково або повністю наданих первинних облікових документів.

Класифікація видів відновлення.

Види відновлення обліку можна класифікувати таким чином:

 1. По суб'єкту підприємницької діяльності, якому здійснюється відновлення обліку:
 2. Залежно від обсягу відновлюваної документації та звітності:
  • відновлення документації та обліку в повному обсязі
  • тематичне відновлення певної частини бухгалтерського або податкового обліку (наприклад, ділянки заробітної плати, книги підприємця, платіжної документації тощо).
 3. Залежно від характеру і сутності відновлення поділяють на:
  • відновлення бухгалтерського обліку;
  • відновлення податкового обліку;
  • відновлення первинної документації;
  • відновлення кадрового обліку;
  • відновлення книги підприємця і т.д.

При відновленні документації та звітності підприємця, фахівцями нашої компанії виконуються наступні етапи робіт:

 • 1 етап - попередній аналіз господарської діяльності ФОП

За своєю суттю, цей етап є підготовчим етапом перед відновленням бухгалтерського обліку і включає в себе аналіз поточного стану обліку, обробку, сортування і аналіз первинної документації.

На даному етапі фахівці нашої компанії здійснюють перевірку та аналіз всіх наявних у підприємця документів податкового та бухгалтерського характеру, зокрема первинної документації, дозволів, книг доходів і витрат, податкових декларацій та іншої звітності. Документація перевіряється на наявність і правильність заповнення, відповідність законодавству України. На підставі збережених даних і документації ми аналізуємо поточний стан документації, обліку та звітності, визначаємо існуючі проблеми.

 • 2 етап - формування регістрів первинної документації та списку звітності

На цьому етапі систематизується інформація, отримана на першому етапі. Ми розробляємо план заходів, які необхідно здійснити для проведення процедури відновлення обліку. Даємо рекомендації щодо їх усунення. Погоджуємо з Вами перелік документів, які необхідно відновити або замінити, в разі не відповідності їх вимогам законодавства, визначаємо можливі способи та строки вирішення поставлених завдань.

 • 3 етап - формування та оформлення первинної документації

Це основний робочий етап, на якому виконуються безпосередньо роботи з отримання та оформлення первинної документації. Він є одним з найбільш трудомістких і складних, оскільки відновлюються відсутні документи, отримання яких ускладнено людським фактором (небажання контрагентів надавати дублікати документації, проводити акти звірок, зміна телефону і місця розташування постачальника або покупця і т.д.). Іноді запитуються виписки з розрахункового рахунку в банку. На підставі зібраних документів, відновлюються і формуються облікові регістри.

 • 4 етап - порівняння отриманих результатів з звітністю, яка була здана раніше. Якщо звітність не здавалася, то здійснюється подача всіх необхідних податкових декларацій та іншої звітності до податкової служби, Пенсійного фонду, статистику.

Цей етап є завершальним. Він є результатом запланованих робіт. Ми розраховуємо податки, готуємо відсутні або уточнюючі звіти до контролюючих органів. Проводиться перевірка та аналіз виконаних робіт. Ефективно виконаної вважається робота, коли роботи завершені з мінімальними фінансовими втратами для підприємця.

В результаті виконаної нами роботи Ви отримаєте грамотно оформлену документацію, податковий облік за відновлений період. Всі документи передаються в електронному або паперовому форматі. Після проведення відновлення бухгалтерського обліку, Ви можете звернутися до нас з питання професійного консалтингового обслуговування в області бухгалтерського обліку.

Хто може відновити документацію та облік підприємця?

Це питання з неминучістю виникає після того, як підприємець відчув необхідність у відновленні обліку, і прийшло усвідомлення сутності процедури відновлення.

Відновлення може бути виконане штатним бухгалтером, "приходящим" бухгалтером, разово залученими бухгалтером або може бути доручено аутсорсингової бухгалтерської компанії, яка спеціалізується на бухгалтерських послугах. Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки.

Проведення відновлення обліку та звітності бажано проводити силами консалтингових компаній, навіть за наявності штатного бухгалтера. Це обґрунтовано наступними факторами:

 • У деяких випадках відсутністю кваліфікованого бухгалтера у підприємця;
 • Низьким рівнем знань і кваліфікації бухгалтера (виконання бухгалтерської роботи спеціалістом за сумісництвом «за збігом обставин», без необхідної підготовки);
 • Плинністю кадрів у підприємця;
 • Несвоєчасним та / або неправильним застосуванням положень чинного законодавства.

Відновлення документації та податкового обліку підприємця за допомогою нашої аутсорсингової компанії може бути надано як складова частина при бухгалтерському обслуговуванні підприємця або як окрема бухгалтерська послуга. Наша компанія надає такі послуги в рамках договору на бухгалтерський супровід або на підставі окремого договору на відновлення документації та звітності.

Будь-який фахівець, який займається відновленням обліку, зі стовідсотковою впевненістю скаже Вам, що відновлення документації та обліку трудомістке й витратне заняття в порівнянні з веденням такого обліку. Це пов'язано з тим, що ведення обліку, передбачає обробку поточних даних, а відновлення - збір, аналіз всієї документації за відсутності систематизованої інформації, що носить характер збору «залишків інформації» з різних доступних джерел. Такий збір ускладнений людським фактором, втраченим часом, про що згадувалося вище.

Яка вартість послуг з відновлення обліку?

Вартість послуг з відновлення обліку залежить від безлічі різних обставин, основними з яких є наступні:

 • період діяльності, за який потрібно відновити документацію та звітність;
 • перелік заходів, які необхідно провести в рамках процедури відновлення обліку;
 • наявність документів у підприємця;
 • перелік (кількість) документів, які необхідно підготувати;
 • види діяльності, здійснювані підприємцем і їх кількість;
 • термін виконання робіт;
 • наявність нестандартних видів господарських операцій;
 • наявність інших причин, що впливають на визначення ціни і на відновлення бухгалтерського та податкового обліку.

Орієнтовна вартість на послуги вказані у розділі ціни. Звертаємо увагу, всі ціни усереднені і залежать від конкретної ситуації підприємця.

Варто відзначити, що в даний час відновлення документації та податкової звітності підприємців придбало значну популярність. Як правило, підприємці змушені вдатися до даної процедури на увазі некомпетентності своїх співробітників у вирішенні і проведенні даної процедури.

Відсутність документації у підприємців - це ризик всім своїм майном!

Відсутність документації та звітності у підприємця - це невиправданий ризик для підприємця, який повинен бути усунутий в найкоротші терміни. Не забувайте, що підприємець відповідає всім своїм майном, а тому його документація завжди повинна бути в порядку.

Звертайтеся в нашу компанію, і ми зможемо допомогти відновити Вашу документацію та звітність.

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]