Штрафні санкції за порушення податкового законадавства

Якщо у Вас виникли проблеми з податковою службою, і Ви не взмозі самостійно вирішити питання, негайно зверніться до фахівців! Чим раніше Ви це зробите, тим менше Вам доведеться сплатити штрафів. Звертайтесь за консультацією, мы допоможемо вирішити Ваші проблеми.

Податковий Кодекс України містить широкий перелік функцій, прав та обов'язків органів державної податкової служби. Однією з них є застосування і стягнення фінансових (штрафних) санкцій.

Ґрунтуючись на статистиці консультацій в нашій компанії, ми прийшли до висновку, що безліч питань виникає у платників податків, пов'язаних із застосуванням і роз'ясненням норм Податкового кодексу щодо штрафних санкцій, відповідальності юридичних осіб і підприємців.

На даній сторінці представлений узагальнюючий аналіз штрафів та пені за такі податкові правопорушення, як несплата податків, несвоєчасне подання (неподання) податкової звітності відповідно до норм ПКУ: їх розмір, порядок застосування та стягнення. Інформація стосується і фізичних та юридичних осіб.

Якщо цікавить тема штрафних санкцій для підприємців – платників єдиного податку, читайте про це на окремій сторінці нашого сайту: штрафи для підприємців.

Порядок нарахування і сплати штрафних санкцій, які застосовуються до платників податків податковими органами, встановлений в Податковому Кодексі України в розділі ІІ глави 11.

Нарахування штрафних санкцій здійснюється податковими органами за фактами порушення вимог законодавчих та нормативних актів, установленим у результаті проведення перевірок.

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – визначена Податковим Кодексом України (далі ПКУ) як плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, а також за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Штрафні санкції, що накладаються на платників податків, умовно можна розділити на наступні групи:

 • штрафні санкції за неподання податкових декларацій;
 • штрафні санкції за заниження податкових зобов'язань, виявлене в результаті перевірок податковим органом;
 • штрафні санкції в результаті виявлення арифметичних або методологічних помилок у поданій податковій декларації;
 • штрафні санкції у разі, коли нарахування податкового зобов'язання покладається на податковий орган;
 • штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату податкових зобов'язань;

Розглянемо більш докладно штрафні санкції, що накладаються на платників податків за порушення податкового законодавства згідно з Податковим Кодексом України.

Штрафні санкції за неподання звітності (податкових декларацій)

Передбачені у розмірі 10 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (170 гривень) за кожний випадок неподання або затримки декларації. Якщо ж до платника протягом року вже було застосовано стягнення за подібне правопорушення, сума штрафу збільшується до 1020 гривень.

Для визнання наданого в податковий орган документа податковою декларацією повинні бути виконані наступні умови:

 • законодавством передбачено подання документа;
 • встановлені строки його подання;
 • на підставі представленого документа здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Щоб не довелося платити зазначені вище штрафні санкції, наводимо для інформації терміни надання звітності. Згідно п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації подаються за наступні базові звітні (податкові) періоди:

 • календарний місяць (у т. ч. у разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
 • календарний квартал або календарне півріччя (у т. ч. у разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя);
 • календарний рік (крім податку на доходи фізичних осіб і фізичних осіб - підприємців) - протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
 • календарний рік для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, наступного за звітним;
 • календарний рік для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Згідно податкового кодексу сплатити зазначену в декларації суму податкового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації, за деякими винятками (читайте нижче). Податок, не сплачений у встановлений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Звертаємо увагу: якщо строк подачі у зв'язку з вихідним або святковим переноситься на наступний день, то строк у 10 днів при наявності останнього вихідного або святкового дня, для сплати податку не переноситься.

Прикладом зазначених вище винятків з 10-денного терміну можуть служити наступні випадки:

 • Сплата податку фізичними особами по оплаті податку на доходи. Фізична особа подає податкову декларацію про отримані доходи до 1 травня наступного року в орган податкової служби за місцем проживання платника податків, однак сплатити податкове зобов'язання він зобов'язаний до 1 серпня наступного за звітним роком (п. 179.7 ПКУ), незалежно від прийняття чи відмови у прийнятті податкової декларації.
 • Платники єдиного податку першої та другої груп, незалежно від звітного періоду, сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ст. 295 ПКУ).

Штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату податкових зобов'язань

Якщо платник податку протягом визначених цим Кодексом строків самостійно не сплачує суму зазначеного у декларації грошового зобов'язання, йому загрожує штраф у розмірі 10 відсотків від цієї суми - при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, і 20 відсотків - при затримці більше 30 календарних днів (ст. 126 ПКУ).

Зверніть увагу, для нарахування штрафних санкцій повинні виконуватися наступні умови:

 • податкове зобов'язання повинно бути узгодженим;
 • порушено граничні строки сплати, визначені податковим кодексом.

Не нарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку. За аналогічне повторне протягом 1095 днів правопорушення штраф становитиме 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Звертаємо увагу, несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку першої і другої груп авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником відповідно до кодексу.

У всіх випадках несплатою вважається як повна відсутність платежу, так і сплата суми податку без порушення термінів, однак не в повному обсязі.

Штрафні санкції за заниження податкових зобов'язань, виявлене в результаті перевірок

Якщо в результаті перевірки, податковою службою буде донараховано податкове зобов'язання, то платник податку зобов'язаний буде заплатити штраф у розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку штраф складе вже у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання (ст. 123 ПК України). При цьому штраф буде застосований за кожне вчинене правопорушення окремо: у розмірі 25 відсотків - за перше правопорушення і в розмірі 50 відсотків - за повторне.

Крім штрафних санкцій, після закінчення встановлених податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу також нараховується пеня. Пенею вважається сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки. Пеня розраховується з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ. Порядок її нарахування та сплати детально регламентований у глави 12 розділу II ПКУ.

При самостійному нарахуванні платником податків суми зобов'язання пеня нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою. Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення у сплаті. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, а при нарахуванні контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні.

Пеня нараховується у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження). Нарахування здійснюється з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження. При скасуванні за рішенням суду донарахованого грошового зобов'язання, пеня за період заниження такого грошового зобов'язання (його частини) скасовується. Якщо платник самостійно виявляє заниження зобов'язання та погашає до перевірки податковою службою, то пеня не нараховується.

Якщо у платника податків є заборгованість перед бюджетом, то з суми оплати першим погашається податковий борг, після – штрафи, і останньою погашається пеня.

Звертаємо увагу, що термін застосування до платників податків штрафних санкцій дорівнює терміну позовної давності, згідно ст. 102 ПКУ. Податкова служба може нарахувати суму грошових зобов'язань не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (уточнюючого розрахунку до неї) та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом. При поданні податкової декларації з запізненням - за днем її фактичного подання.

Після закінчення зазначеного вище строку давності донараховане грошове зобов'язання стає безнадійним податковим боргом і списується з платника податків самим податковим органом. У таких випадках спір щодо декларацій (податкового повідомлення), не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Звертаємо увагу, що строк примусового стягнення з платника податків податкового боргу, згідно з ПКУ також становить 1095 днів із дня його виникнення. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Штрафні санкції за неведення, неналежне ведення, втрату підприємцем або ведення незареєстрованої книги обліку доходів

Ведення книги обліку доходів – це невід'ємна відповідальна складова підприємницької діяльності. Відповідальність за неведення, неналежне ведення, втрату або ведення незареєстрованої книги обліку доходів регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ст. 164-1 Кодексу: за вказані порушення, передбачено попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 136 грн. Повторне таке порушення протягом року  тягне за собою штраф у розмірі від 85 до 136 грн.

Штрафні санкції за залучення в діяльність неоформленого працівника, за невиплату заробітної плати, невиплату в повному обсязі

Якщо найманий працівник підприємця не працевлаштований офіційно, то відповідно йому не нараховується і не виплачується офіційно заробітна плата, як наслідок не перераховується до бюджету податок з виплаченого доходу фізичної особи. За неутримання та неперерахування податку з доходів податковий агент, відповідно до ст. 127 ПКУ, несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає сплаті в бюджет. За повторне таке порушення протягом 1095 днів штраф збільшується, відповідно, у два рази. Надалі підприємцю нараховуються штрафні санкції за недоплачене грошове зобов'язання та пеня. Звичайно, факт виплати доходу на користь найманого працівника потрібно ще довести.

Виплата доходів на користь найманого працівника передбачає здачу звітності в податкову. З 2011 року такою звітністю, відповідно до п. 176.2 ПКУ, є форма 1-ДФ, яка подається один раз на квартал. Відповідальність за неподання звітності визначена ст. 120 ПКУ та складає 170 грн. за кожне неподання. Повторне таке порушення, платником податків, до якого протягом року вже було застосовано штраф тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне.

Порушення строків виплати заробітної плати, виплати не в повному обсязі, тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності на суму штрафу від 510 до 1700 грн. Якщо безпідставна невиплата тривала більше одного місяця, то можливе залучення до кримінальної відповідальності, згідно з ККУ. Кримінальна відповідальність передбачає вже штраф від 8500 грн. до 17000 грн., або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років із забороною займати відповідні посади чи займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

Штрафні санкції за неоприбуткування готівки в касу

Даний пункт розглядається в загальному, в незалежності від системи оподаткування. Працівники податкової служби при неоприбуткуванні готівки нараховують штрафні санкції у п'ятикратному розмірі від цієї суми.

Приклад. Для підприємця – платника єдиного податку неоприбуткування готівки в касу прирівнюється до внесення відповідного запису в книзі обліку доходів на повну суму виручки. Згідно Закону України «ПРО РРО» співробітники податкової служби при не оприбуткуванні готівки в книзі підприємця нараховують штрафні санкції у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. Слід зазначити, що факт отримання виручки і неоприбуткування її дуже важко довести. Але тим не менш. Штрафи досить жорсткі, тому слід з належною увагою ставитися до такого роду правопорушень.

Штрафні санкції за отримання доходу за діяльність, не зазначену у свідоцтві єдиного податку

Тут все дуже просто. У тому випадку, якщо контролюючими органами буде виявлено факт отримання підприємцем доходів від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві про право сплати єдиного податку, то такий дохід буде обкладений податком на загальних підставах для фізичних осіб за ставкою 15%.

Штрафні санкції за порушення умов перебування на єдиному податку

Якщо платник єдиного податку у період перебування на єдиному податку допускає одну з таких правопорушень, то він з отриманих з порушенням сум, сплатить податок з доходів у розмірі 15-20% і з наступного кварталу буде змушений перейти на загальну систему оподаткування.

До таких правопорушень відносять:

 • отримання доходу від виду діяльності, не зазначеного у свідоцтві платника єдиного податку;
 • використання негрошових розрахунків;
 • перевищення встановленого ліміту доходу від реалізації для відповідної групи платників єдиного податку.

Наприклад: отримано дохід з використанням бартеру в сумі 6 тис. грн. Це означає, що платник єдиного податку сплатить 900 грн єдиний податок за ставкою 15% і з наступного кварталу стане платником на загальних підставах.

Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» №4834-VI від 24.05.2012 р. введено мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платниками єдиного податку. Також введений мораторій на застосування адміністративної відповідальності за неправильне заповнення підприємцями на єдиному податку книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат за 2012 рік.

Штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) та неподання звітності

За несплату або несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску Пенсійний фонд застосовує штрафні санкції у розмірі 20% від суми несплати (п. 11 ст. 25 Закону "ПРО ЄСВ"). За кожен день прострочення платежу на суму недоїмки нараховується пеня в розмірі 0,1% від суми за кожен день недоплати.

Ст. 165.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративний штраф за зазначені порушення, який становить від 340 до 510 грн. За повторне таке порушення протягом року передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 510 до 680 грн.

Аналізуючи сказане, хочеться відзначити, що найбільші фінансові втрати очікують платників податків у разі свідомого приховування від сплати податків, не оприбуткування готівки, наявності неоформлених працівників, відсутності дозвільної документації, РРО (при загальній системі оподаткування), відсутність ліцензій і т. д. Щоб скоротити кількість можливих штрафних санкцій платнику необхідно враховувати наступне:

 • забезпечити якісне ведення обліку і звітності;
 • забезпечити своєчасне оформлення і збереження документації і звітності;
 • забезпечити своєчасне реагування на повідомлення органів податкової служби;
 • здійснювати оптимізацію оподаткування та мінімізацію податкових виплат в рамках законодавства.

На сторінках про Оптимізацію оподаткування юридичних осіб і фізичних осіб, ми розповідали про те, що оптимізація передбачає: мінімізацію податкових виплат і недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних органів. Результати будь-якої оптимізації та податкового планування можуть бути зведені до нуля, невідповідним законодавству веденням обліку, подачі звітності і т. д. Що в результаті призводить до штрафних санкцій і збитковості не окремо взятої операції, а фінансової діяльності підприємства в цілому. Тільки чітке розуміння і дотримання норм законодавства дозволить уникнути можливих проблем у їх взаємовідносинах з податковими органами.


Якщо у Вас виникли проблеми з податковою службою, і Ви не в силі самостійно вирішити питання, негайно зверніться до фахівців! Чим раніше Ви це зробите, тим менше штрафів Вам доведеться сплатити. Звертайтеся за консультацією, ми допоможемо вирішити Ваші проблеми.

 

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]