Коли підприємцю використовувати РРО?

Що таке РРО?

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). Він використовується при реалізації товарів і послуг за готівкові кошти.


До реєстраторів розрахункових операцій відносяться:

 • електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА/контрольно-касовий апарат)
 • електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР/фіскальний реєстратор)
 • комп'ютерно-касова система (ККС)
 • електронний таксометр (ЕТ)
 • автомат для продажу товарів (послуг) (АТ) і т.п.

Касовий апарат та РРО-це одне і те ж?

Електронний контрольно - касовий апарат - це реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів.
Реєстратор розрахункових операцій - це ширше поняття, а термін «касовий апарат» є його складовою.


Хто повинен використовувати РРО?

Фізичні особи-підприємці повинні використовувати РРО у разі надання послуг або реалізації товару за готівкові розрахунки (отримуючи готівку особисто в руки) . Підприємці на загальній системі оподаткування давно використовували при готівкових розрахунках касові апарати. Що стосується підприємців-платників єдиного податку, то їх тільки зараз зобов'язують застосовувати касові апарати. Коли і кому його використовувати, наведено в таблиці нижче:

Група
Застосовує/не застосовує Винятки Коли?
I
група
Не застосовує Без винятків X
II група Застосовує

При здійсненні діяльності на ринках і при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі,
якщо дохід перевищує 1 млн. грн.

З 1.01.2016
III група Застосовує

При здійсненні діяльності на ринках і при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі,
якщо дохід перевищує 1 млн. грн.

З 1.07.2015

Як зареєструвати РРО?

Виберіть РРО який підходить для Вашого виду діяльності і придбайте його.
Відповідальний працівник суб'єкта господарювання подає до податкового органу письмову заяву (Форма № 1-РРО), оформлену в довільній формі, із зазначенням галузі застосування та реквізитів РРО (модифікації, заводського номера, версії програмного забезпечення, виробника або постачальника, дати виготовлення), і документи та їх копії, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи (або особистим підписом фізичної особи).
Після подачі таких документів працівник ГФНС не пізніше двох днів з моменту подачі документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО. У разі прийняття позитивного рішення суб'єкту господарювання виписується довідка про резервування фіскального номера РРО (Форма № 2-РРО)у двох примірниках: один примірник довідки надається суб'єкту господарювання, другий залишається в органі ГФНС

Суб'єкт господарювання протягом строку дії такої довідки (5 робочих днів) повинен ввести в експлуатацію придбаний РРО. Якщо це не буде здійснено вчасно, то процедуру реєстрації потрібно буде пройти заново. Для введення в експлуатацію РРО суб'єкт господарювання повинен:

 • перевести РРО у фіскальний режим роботи;
 • внести фіскальний номер РРО до фіскальної пам'яті;
 • опломбувати РРО в ЦСО (Центр Сервісного Обслуговування).
Вводити в експлуатацію РРО суб'єкт господарювання повинен не самостійно, а за допомогою ЦСО, з яким укладено договір про сервісне обслуговування РРО. Тому перед проведенням реєстрації РРО слід також подбати про укладення договору з ЦСО. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО у строк, що не перевищує трьох діб з дати інформування ЦСО користувачем про отримання довідки про резервування фіскального номера РРО.
Після опломбування, в трьох примірниках заповнюється акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий і третій надаються суб'єкту господарювання. Один примірник акта введення РРО в експлуатацію суб'єкт господарювання разом з довідкою про опломбування РРО протягом 5 робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера РРО повинен передати в орган ГФНС, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.
Після отримання зазначених вище документів посадова особа органу ГФНС виписує реєстраційне посвідчення (Форма № 3-РРО) у двох примірниках: один примірник посвідчення видається суб'єкту господарювання, а другий залишається в органі ДПС. Номер посвідчення збігається з фіскальним номером РРО.

 

У разі застосування при здійсненні розрахункових операцій не переведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО п. 2 ст. 17 Закону про РРО передбачено штраф.


Які документи необхідні для реєстрації РРО?

 1. Письмову заяву в довільній формі із зазначенням сфери застосування та реквізитів РРО.
 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.
 3. Документ, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, або інший документ, що підтверджує право власності або користування РРО.
 4. Паспорт (формуляр) на РРО.
 5. Дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договір оренди, інший документ на право власності або користування господарською одиницею).
 6. Ліцензія на право здійснення послуг з перевезення пасажирів і багажу (для суб'єкта господарювання, що здійснюють зазначені види діяльності).
 7. Довідка про скасування реєстрації РРО (у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим суб'єктом господарювання).

Які основні документи використовуються при застосуванні РРО?

Розрахункова книжка (РК)
книга, зареєстрована в ГФНС, що містить номерні квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом «Про РРО» випадках, коли не застосовуються РРО.
Денний звіт
документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням.
Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) зареєстрована в ГФНС книга, що містить щоденні звіти РРО. Контрольна стрічка
стрічка, в якій містяться копії всіх розрахункових документів.
Фіскальний звітний чек (Z-звіт) щодня друкується на РРО і зберігається в КОРО. При друку фіскального звітного чека інформація про обсяг операцій заноситься до фіскальної пам'яті. Розрахунковий документ
документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів надрукований реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.
Фіскальний звіт
документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира.
X-звіт
денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам'яті.

Періодичний звіт
звіт фіскальної пам'яті за будь-який період часу з початку експлуатації РРО.

ЧЕК

Згідно з пунктом 15 статті 3 Закону «про РРО» особа, яка здійснює розрахунки у готівковій формі зобов'язане надавати покупцю чек, накладну або інший документ, що підтверджує перехід права власності на товар, тільки на вимогу такого покупця.

Обов'язкові реквізити чека РРО

Рядок 1
Назва господарської одиниці
Назву, зазначену у дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності або користування господарською одиницею)
Рядок 2
Адреса господарської одиниці

Адресу, вказану в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності або користування господарською одиницею)
Рядок 3
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ
Його вказують суб'єкти господарювання, зареєстровані як платники ПДВ. Перед номером друкуються великі літери «ПН»
Рядок 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО
Його вказують суб'єкти господарювання, які не є платниками ПДВ. Перед номером друкують великі літери «ІД»
Рядок 5
Реквізити продаваного товару (послуги)
Вказуються кількість і вартість придбаного товару (отриманої послуги), а також вартість одиниці виміру товару (послуги)
Рядок 6
Найменування товару (послуги) і літерне позначення ставки ПДВ
Спочатку вказують слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару (послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документообігу суб'єкта господарювання.
Далі вказується вартість товару. Після цього проставляється буква, відповідна певної ставкою ПДВ на групу товарів, які обкладаються податком за однією ставкою. Цей реквізит зазначається праворуч від надрукованої вартості товару (послуги)
Рядок 7
Позначення форми оплати та суми коштів за даною формою оплати
Вказується конкретна форма оплати: готівкою, карткою, у кредит, чеками і т. п. і сума коштів за даною формою оплати. Причому цей реквізит у чеку повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. При здійсненні оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цей реквізит
Рядок 8
Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг)
Спочатку вказується слово «СУМА» або «УСЬОГО», а потім - вартість товарів у межах чека
Рядок 9
Літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами)
Вказують суб'єкти господарювання, зареєстровані як платники ПДВ.
На початку рядка проставляють великі літери "ПДВ», далі - літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами)
Рядок 10
Порядковий номер касового чека, дата і час проведення розрахункової операції
Вказують номер чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) здійснення розрахункової операції. Цей реквізит проставляється автоматично
Рядок 11
Фіскальний номер РРО
Друкуються великі літери «ФН», далі вказується фіскальний номер РРО (проставлений у реєстраційному посвідченні на РРО)
Рядок 12
Назва розрахункового документа
Напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та логотип виробника

Дії на кожен день перед початком робочого дня і використання РРО?

 1. Включити касовий апарат.
 2. Перевірити правильність встановленої дати і часу.
 3. Перевірити наявність чекової і контрольної стрічки.
 4. Перевірити працездатність блокувальних пристроїв, пробити кілька нульових чеків (щоб перевірити чіткість і правильність друку).
 5. Внести суму розмінної монети за допомогою операції «службове внесення»

Дії на кожен день наприкінці кожного робочого дня і використання РРО?

 1. Скласти денний звіт.
 2. Роздрукувати Z-звіт і підклеїти його в книгу обліку розрахункових операцій (КОРО).
 3. На підставі інформації Z-звіту, заповнити КОРО.
 4. Здати виручку в касу підприємства.
 5. Вимкнути РРО.

Чи обов’язково мати РРО при готівкових розрахунках, платнику єдиного податку при наданні послуг з виїздом до замовника?

Відповідь: Юр. особи – платники єдиного податку, діяльність яких пов’язана виключно з наданням послуг, дозволено не використовувати РРО та розрахункові книжки при оформленні готівкових розрахунків. Тобто, робітник компанії, який прибув на місце надання послуг, НЕ повинен мати із собою РРО чи розрахункову книжку. АЛЕ  обов’язково повинен мати з собою прибуткові та видаткові касові ордери (ПКО та ВКО) та окрему касову книгу (для оформлення розрахунків на виїзді). Отримавши від покупця готівкові кошти за надані послуги, робітник компанії видасть покупцю засвідчену печаткою квитанцію у вигляді відривного корінця.

Після повернення від замовника, робітник компанії повинен у той же день здати виручку до головної каси підприємства, виписавши при цьому ВКО. Після чого, бухгалтер складе ПКО на оприбуткування виручки від робітника компанії та відобразить цю операцію у своїй касовій книзі.

Якщо цей варіант здався Вам занадто замороченим, Ви можете спростити цю процедуру і придбати портативний РРО.

Звітність по РРО

Усі суб'єкти господарювання, які використовують РРО, повинні подавати до податкових органів відповідну звітність про їх використання (п. 7 ст. 3 Закону про РРО). На сьогоднішній день звітність включає дві форми:

Назва форми
Порядок подачі
Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1 Щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
При поданні звітності за останній місяць календарного року разом з цим звітом слід подати ще й періодичні звіти * за минулий календарний рік, надруковані на всіх зареєстрованих РРО.
У звіт включаються всі зареєстровані в податковому органі РРО незалежно від того, чи використовувалися вони у звітному місяці
Довідка про використані розрахункові книжки Подається лише у разі, якщо у звітному періоді була повністю використана (закінчилася) хоча б одна розрахункова книжка, зареєстрована на РРО або на КОРО. Подавати Довідку потрібно разом зі Звітом, не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем закінчення розрахункової книжки
* Періодичний звіт - це звіт фіскальної пам'яті за будь-який період часу з початку експлуатації РРО. Він складається в кінці останнього дня звітного року (31 грудня) за весь минулий рік.

Z-звіт

Z - звіт це звіт на касовому апараті, який робить касир в кінці своєї зміни, щоб інкасувати касу і передати всю готівку адміністратору (якщо такий є). Цей звіт потрібен виключно податковим органам для контролю. З точки зору бізнесу це абсолютно безглузда річ.

Часті Zапитання

 1. Чи потрібно роздруковувати фіскальний звітний чек (Z-звіт) в неробочі дні?

  У випадку, якщо підприємство не здійснює діяльності у конкретні дні (вихідні), що підтверджується відповідним наказом по підприємству, то реєстратори розрахункових операцій не застосовуються і фіскальний звітний чек (Z-звіт) не роздруковується.
 1. Чи обов'язково щодня роздруковувати фіскальний звітний чек (Z-звіт) у разі якщо діяльність підприємства тимчасово припинена?

  Згідно з пунктом 9 статті 3 Закону «про РРО» суб'єкти господарювання, які застосовують реєстратори розрахункових операцій зобов'язані щоденно друкувати фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій. При цьому, будь-яке звільнення від цього обов'язку в разі тимчасового припинення діяльності підприємства, законом «про РРО» не передбачено.
 1. Як роздруковувати фіскальний звітний чек (Z-звіт), якщо підприємство працює 24 години на добу?

  Якщо підприємство працює цілодобово, то роздруковувати Z-звіт можна як після кожної зміни (коли змінюються працівники, при технологічному перерві), так і один раз в день, головне - щоб інтервал між друкуванням звітів не перевищував 24 години.

 


РРО і податкова служба


1. Яким чином податкова служба перевіряє правильність застосування реєстраторів розрахункових операцій?

Податкова служба має право проводити фактичну перевірку відповідно до статті 80 Податкового кодексу. Вона проводиться без попередження платника податків.
Також, питання правильності застосування реєстраторів розрахункових операцій та своєчасності оприбуткування готівки може досліджуватися під час планових та позапланових перевірок.

2. Коли слід очікувати податкової перевірки правильності застосування реєстраторів розрахункових операцій?

Очікувати перевірки слід, якщо не видати чек на вимогу покупця. Такий покупець має право написати скаргу в податкову службу. Після отримання скарги, у податкової служби з'являються законні підстави для початку проведення фактичної перевірки відповідно до пункту 80.2.3 Податкового кодексу.


Штрафи за порушення правил використання РРО

 1. За перше порушення - штраф у розмірі 1 грн.;
 2. За друге порушення - штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів/послуг;
 3. Кожне наступне порушення - стократний розмір 100% вартості;
 4. За невикористання розрахункової книжки та/або відсутність щоденної звітності - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.);
 5. За порушення касової дисципліни та/або за невідповідність та/або відсутність контрольної стрічки РРО - десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.);
 6. За недопрацьоване програмне забезпечення, що використовується в роботі касового апарату в частині відсутності попереднього програмування найменувань товарів/послуг та їх вартості - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.);
 7. Для господарюючих суб'єктів, госрегулятором діяльності яких є Національний Банк, штрафні санкції, згідно статті 18 Закону України «Про використання реєстратора розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №266/95-ВР (зі змінами та доповненнями), коливаються від п'ятикратного розміру, що фігурує в порушенні суми до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.);
 8. Штраф у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.) також передбачений за відсутність реєстрації РРО в Державному реєстрі, за невідповідність або несанкціоноване внесення змін у конструкцію та програмне забезпечення касового апарату;
 9. Відсутність відповідного обліку реалізованих товарів/послуг обійдеться штрафом у двократному розмірі їх вартості.

Резюмуючи сказане, хочеться відзначити, що підприємцям не варто відкладати в довгий ящик придбання касового апарату. Якщо ви працюєте з готівкою і вам необхідний касовий апарат, то вже сьогодні має сенс розібратися з касовим апаратом і програмним забезпеченням, яке ви будете використовувати. З'ясувати в якій ЦСО ви зможете звернутися при необхідності. Якщо у вас виникли питання по даній темі, звертайтеся, зможемо надати консультацію з даного питання. Сподіваємося запропонований матеріал допоможе вам надалі вирішити питання застосування касового апарату у вашій діяльності. Вдалого бізнесу!

 


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РР...
Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО до 2023 року!

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО! Вже з 2022 року всі платники [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]