Оптимізація і мінімізація податків

В основі оптимізації податкового навантаження та мінімізації податків, лежить податкове планування.

У міру розвитку податкової культури платників в податковій термінології все частіше стали з'являтися такі терміни, як «податкового планування» «уникнути податків», «обхід податків», «податкова оптимізація» «мінімізація податків» і т.д. Багато змішують поняття планування мінімізації та оптимізації.

Мета цієї сторінки сайту - ознайомити Вас з податковою оптимізацією.

Податкова оптимізація

Податкова оптимізація лежить в основі податкового планування. Оптимізація оподаткування - це організаційні заходи в рамках чинного законодавства, пов'язані з вибором часу, місця та видів діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем та договірних взаємин, з метою збільшення грошових потоків компанії за рахунок мінімізації податкових платежів.

Оптимізація оподаткування передбачає: мінімізацію податкових виплат (у довгостроковому і короткостроковому періоді при будь-якому обсязі діяльності) та недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних органів. Це досягається правильністю нарахування і своєчасністю сплати податків, що нерозривно пов'язано з податковим плануванням.

 

Оптимізація податків містить у собі:

 • перевірку схем оподаткування, Розроблених фахівцями Вашого підприємства;
 • усунення системних помилок у податковому обліку та забезпечення необхідної якості первинних документів;
 • законна мінімізація податків - розробка нової моделі сплати податків та реформування договірної бази і облікової політики;
 • консультації з оподаткування окремих господарських операцій;
 • експертні висновки за неврегульованими законодавством або спірних питань оподаткування;
 • консультації про порядок обчислення і сплати податків і зборів;
 • консультації з питань усунення подвійного оподаткування при здійсненні ВЕД;
 • оцінка ризиків при застосуванні оптимізаційних схем.

Мінімізація податків

«Мінімізація податків» - термін, який вводить в оману. Насправді, метою повинна бути не мінімізація (зниження) податків, а збільшення прибутку підприємства після оподаткування. У результаті складається казусна ситуація: корпоративні менеджери, які повинні прагнути збільшити розмір чистого прибутку, за допомогою юристів, бухгалтерів і фінансових консультантів докладають нерідко значні зусилля для того, щоб зменшити розмір «оподатковуваного прибутку».

Мета мінімізації податків - не зменшення якогось податку як такого, а збільшення усіх фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація податкової політики підприємства дозволяє уникнути «переплати» податків в кожен конкретний момент часу, нехай не набагато, але, як відомо, сьогоднішні гроші набагато дорожче завтрашніх. В умовах високих податкових ставок неправильний або недостатній облік податкового чинника може привести до вельми несприятливих наслідків, у тому числі і до банкрутства підприємства. Ситуація, коли підприємство платить податки без аналізу, тобто дотримуючись букви закону формально, без прив'язки до особливостей власного бізнесу, свідчить про те, що над податковим плануванням на підприємстві ніхто не працював.

Скорочення податкових виплат лише на перший погляд веде до збільшення розміру прибутку підприємства. Ця залежність не завжди буває прямо пропорційною і безпосередньою. Цілком можливо, що скорочення одних податків призведе до збільшення інших, а також до фінансових санкцій з боку контролюючих органів. Не забувайте, що правильне податкове планування повинно допомогти не тільки скоротити податки, а й усунути можливі ситуації «донарахування податків» при перевірці контролюючими органами.

Про податкові перевірки можете прочитати в статті "Податкові перевірки для Юр. і фіз. осіб."

Найбільш ефективним способом збільшення прибутковості є не механічне скорочення податків, а побудова ефективної системи управління підприємством. Як показує практика, такий підхід забезпечує значне і стійке скорочення податкових втрат на довгострокову перспективу. Такий підхід включає в себе злагоджену роботу команди юристів, бухгалтерів і фінансистів, включаючи фахівців що мають різнопрофільну освіту.

Держава надає безліч можливостей для зниження податкових виплат. Це обумовлено і передбаченими в законодавстві податковими пільгами, і наявністю різних ставок оподаткування та існуванням прогалин чи незрозумілості  у законодавстві, через неможливість прорахунку всіх обставин, що виникають при обчисленні та сплаті податків.

Всі методи оптимізації складаються в оптимізаційні схеми. Жоден з методів сам по собі не приносить успіху в податковому плануванні. Лише складена грамотно і з урахуванням всіх особливостей схема, дозволяє досягти поставленої мети. Навпаки, неякісна схема податкової оптимізації може завдати компанії відчутної шкоди. Очевидно, що методи оптимізації мають безпосереднє практичне значення, маючи відображення в оптимізаційних схемах.

Будь-яка схема перед впровадженням перевіряється на відповідність кільком критеріям:

 • розумність;
 • ефективність - це оптимальність використання у схемі всіх можливостей оптимізації податків;
 • відповідність вимогам законодавства (Насамперед податковому кодексу) - облік всіх можливих правових наслідків використання схеми, продуманість механізмів реагування на зміну чинного законодавства або на дії податкових органів;
 • автономність - схема розглядається з точки зору складності в управлінні, підконтрольності у застосуванні і складності в реалізації;
 • надійність - це стійкість схеми до зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, у тому числі до дій партнерів по бізнесу;
 • нешкідливість - припускає уникнення можливих негативних наслідків від використання схеми всередині підприємства.

Мінімізація податкових платежів

Мінімізувати податкові платежі можливо і кримінальними методами. Деякі вважають. Що мета мінімізації має найвищим результатом нульове значення податкових зобов'язань. Якщо йти цим шляхом, то кращим варіантом може виявитися повне припинення підприємницької діяльності і позбавлення від майна. Звичайно, про таку мінімізацію ми мови не ведемо.

Останнім часом сформувалася стійка тенденція абсолютної мінімізації податків багатьох підприємств.

Всі підприємства, які мінімізують податки, можна умовно розділити на дві категорії:

 • перша група - підприємства, які надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, які, найчастіше, входять в склад якогось конвертаційного центру, що працює з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
 • друга група - це існуючі підприємства, які здійснюють господарську діяльність використовують у своїй діяльності різні схеми мінімізації в рамках законодавства.

Про конвертаційні центри ми мови не ведемо, оскільки не відносимо їх до методу оптимізації. Така діяльність не дає істинної оптимізації і може призвести тільки до більшої відповідальності, в т.ч. кримінальної.

Використання оптимізаційних підходів

Використання оптимізаційних підходів в  податковому плануванні вимагає чіткого визначення обмежень і критеріїв податкової оптимізації.

Поширені оптимізаційні підходи:

1. Найбільш поширеним підходом є вибір в якості критерію оптимізації мінімуму податкових платежів протягом податкового періоду.

У вітчизняному оподаткуванні такий підхід зазвичай кваліфікується як «мінімізація оподаткування»(Про яку ми вже згадували). Разом з тим, у світовій практиці мінімізація податків включає в себе як законні (податкове планування), Так і незаконні (ухилення від оподаткування) методи зменшення податкових платежів. Мабуть, з цієї причини термін «мінімізація» має в Україні яскраво виражений негативний " імідж " і практично однозначно прирівнюється контролюючими органами до ухилення від оподаткування. На даній сторінці, ми тільки знайомимо Вас з пропонованим до розгляду матеріалом і не закликаємо до ухилення від сплати податків і платежів. Ми звертаємо Вашу увагу на значимість планування у своїй діяльності, в тому числі і планування податкового навантаження. Закликаємо Вас до оптимізації свого оподаткування всіма доступними обґрунтованими законними методами.

Про системи оподаткування читайте на сторінці "Системи оподаткування для Юридичних осіб"

Мінімум податкових платежів є критерієм податкової оптимізації тільки при виконанні таких вимог:

 • по-перше - суворе дотримання чинного законодавства (тобто мінімізація повинна здійснюватися виключно законними методами);
 • по-друге - досягнення запланованого рівня кінцевого фінансового результату.

2. В якості критерію може бути обраний мінімум податкового навантаження (співвідношення: сума податкових зобов'язань за всіма податками і зборами до доходу або бухгалтерського прибутку підприємства). При цьому в якості обмежень виступить мінімально допустимий обсяг продажів, що забезпечує збереження конкурентних позицій підприємства.

3. Критерієм оптимізації може бути також забезпечення рівномірності формування податкових зобов'язань у відповідності з наявними фінансовими ресурсами при забезпеченні запланованого рівня прибутку.

4. Цей підхід заснований на оперуванні фінансовими потоками при досягненні запланованого доходу (поділ потоків на декількох суб'єктів підприємницької діяльності, у т.ч. на підприємців).

5. Ще одним варіантом податкової оптимізації може бути максимум фінансового результату при обмеженні максимальної суми сплачуваних податків або максимально допустимого приросту податкових платежів на одиницю приросту фінансового результату.

Перелік підходів до встановлення критеріїв і обмежень податкової оптимізації можна продовжити залежно від цілей підприємства, визначених його загальною стратегією і тактикою, а також від конкретних умов господарювання, інтересів засновників і т.д.

Приклади методів оптимізації

Теорія без прикладів не ефективна, тому для більш ефективного сприйняття матеріалу пропонуємо розглянути приклади.

Приклад. Зарплата виплачується через договора оренди з співробітниками

Підприємство з метою мінімізації витрат, пов'язаних з наймом і оплатою праці персоналу, укладає зі своїми працівниками договори з оренди у них автомобілів, комп'ютерів та інших інструментів. Таким чином підприємство скорочує витрати, пов'язані з виплатою прибуткового податку і соціальних внесків. Дана схема, в принципі, є законною. Однак єдиною метою таких операцій є мінімізація податків, яка може бути сприйнята податковими органами як відхід від їх сплати. Тому існує висока ймовірність виникнення суперечок і судових розглядів. Крім того, компаніям досить складно застосовувати таку схему.

 • по-перше - не у всіх співробітників достатньо цінного майна для таких операцій, а занадто великий обсяг договорів оренди з фізичними особами практично однозначно викличе зацікавленість контролюючих структур.
 • по-друге - економія на «зарплатних» податках, компанія втрачає на ПДВ через неможливість прийняти до відрахування «вхідний» ПДВ, оскільки договір оренди укладено з фізичною особою (неплатником ПДВ)».

Приклад. Дроблення бізнесу

Якщо компанія, виводить частину обсягу здійснюваних послуг, в окрему організацію, і це дійсно відокремлена юридична особа, реально надає дані послуги, то проблеми немає. У такому випадку ситуація відповідає фактичним відносинам сторін. При цьому, єдиною метою є оптимізація податків, проте податки - це теж частина витрат підприємства, і в рамках підприємницької діяльності такі дії є припустимими. У той же час, якщо дроблення на компанії відбувається тільки за критерієм «розмір», а всі підприємства ведуть одну діяльність і централізовано управляються, то єдиною метою такого дроблення є ухилення від податків, відповідно законність такого методу сумнівна. Якщо ж бізнес дробиться за різними профілями і це пов'язано з оптимізацією господарської діяльності та податкового навантаження, наближенням виробничих потужностей до ринків сировини чи збуту і т. д., то це законно, навіть якщо сукупне податкове навантаження зменшується.

Підкреслюємо, що якщо компанія розділяється на дві, щоб отримати податковий ефект, і це єдина ділова мета, то в наявності буде ухиляння від податків. Доктрина ділової мети припускає, що такою метою не може визнаватися одне лише зменшення податків. Діловою метою, наприклад, може бути підвищення ефективності управління витратами. Це стосується і прикладу переведення співробітників в штат інших організацій. Переклад має бути комерційно обґрунтований, а дії платника податків - зумовлені реальними економічними причинами, але ніяк не податковими.

При здійсненні податкової оптимізації особливо часто вдаються до використання спрощеної системи оподаткування з метою податкового планування. Нагадаємо, що при використанні спрощеної системи оподаткування, єдиного податку, мінімізація відбувається, як правило, за такими напрямами:

 1. Компанія дробить свій бізнес, щоб кожен підрозділ відповідав визначенню малого підприємства та сплачував податки за спрощеній системі.
 2. Холдинг створює підприємства, що працюють за спрощеною системою, Для виконання сервісних функцій (прибирання офісів, вантажно-розвантажувальні роботи, технічне обслуговування обладнання).
 3. Підприємство реалізує продукцію через підприємця - єдинника, продаючи йому продукцію з мінімальною націнкою, щоб перевести податкове навантаження на фізичну особу «на спрощенці».

На сьогодні ця схема особливо актуальна, тому що ставка податку на єдиному податку з 2012 р. знизилася і стала особливо сприятливою для юридичних осіб.

Підсумовуючи вищесказане, податкове планування підприємства, В тому числі - будь - який вживаний метод оптимізації податкового навантаження, повинен здійснюватися згідно норм чинного законодавства. Здійснювана оптимізація повинна бути економічно виправданою. У кінцевому рахунку, вона повинна ґрунтуватися на збільшенні Вашого прибутку, а не слугувати єдиній меті - «мінімізації податків». Компанія «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг», Використовуючи практичний досвід і знання кваліфікованих фахівців у сфері оподаткування, може допомогти здійснити податкове планування та оптимізацію Вашої діяльності.

Якщо Вашії компанії знадобляться послуги податкового планування та оптимізації, то використовуючи можливості наших податкових консультантів, Ви зможете отримати повноцінний аналіз Ваших бізнес процесів з точки зору податкового законодавства. У результаті такого аналізу, нами можуть будуть виявлені існуючі порушення, податкові ризики, а також будуть представлені рекомендації щодо податкової оптимізації.

Проводячи оптимізацію оподаткування, Ваша організація не тільки знизить обсяги платежів за основними податками, але і придбає імідж сумлінного платника податків в очах державних органів і партнерів. Рекомендується проводити оптимізацію оподаткування в комплексі з консалтинговими послугами, щоб привести у відповідність із змінами договірну базу підприємства, а також внутрішні організаційні документи, елементи облікової політики і систему внутрішнього контролю.

Послуги з податкової оптимізації

Фахівці нашої компанії готові запропонувати Вам оцінку ризиків вашого бізнесу, оцінку можливості зниження податкового навантаження, надати послуги з податкового планування та оптимізації

1. Податково-правова експертиза Вашої діяльності.

Метою експертизи є:

 • виявлення існуючих і можливих податкових та майнових ризиків Замовників;
 • надання рекомендацій щодо зниження виявлених і потенційних ризиків Замовника;
 • зниження податкового тягаря Замовника послуг.

Для досягнення поставлених цілей здійснюється аналіз діяльності вашого підприємства, його взаємини з контрагентами і працівниками. Вивчаються первинні облікові документи, внутрішні стандарти замовника, положення про облікову політику та преміювання і т.п.

Після закінчення робіт замовнику надається податково-правовий огляд його діяльності, в якому розкриваються виявлення та потенційні податкові та майнові ризики, надаються рекомендації щодо їх зменшення, а також викладаються способи зниження податкових витрат підприємства (податкова оптимізація).

2. Оцінка податкових наслідків здійснюваних операцій

За запитом замовника ми готові проаналізувати податкові наслідки операцій, що здійснюються або заплановані підприємством. Увага приділяється не тільки окремими угодам, а й сукупності господарських операцій. Якщо ви плануєте маркетингову компанію, збираєтеся здійснювати нетипову для вас діяльність або окремі операції, або плануєте реструктуризацію вашого бізнесу, рекомендуємо вам спочатку звернутися до нас. Наші фахівці нададуть Вам послуги податкового планування, допоможуть уникнути помилок і фінансових втрат.

Кваліфіковані фахівці Компанії «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг» досить досвідчені для розробки індивідуальних моделей оподаткування підприємств різного роду діяльності та оперативно вирішують завдання з найбільш вигідним результатом для Вашої організації.

Компанія «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг» пропонує Вам свої послуги ведення бухгалтерського і податкового обліку, послуги постановки і відновлення обліку. Бухгалтерські і аудиторські послуги. Звернувшись до нас, Ви залишитеся задоволені якістю наших послуг.


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]