Податкові перевірки Приватних Підприємців

 

 

Прийняття Податкового Кодексу України (далі ПКУ) внесло безліч змін і новацій у всі без винятку норми податкового законодавства. Новації торкнулися і перевірок платників податків, їх видів та порядку проведення.

Податковим Кодексом України на сьогодні передбачені наступні:

Основні види перевірок:

Пропонована інформація щодо перевірок підприємців для кращого сприйняття викладена у вигляді ситуацій.

Ситуація № 1. Як вчинити підприємцю, якщо прийшов податковий інспектор без попереднього повідомлення на документальну перевірку.

У ст.11 Закону про Державна Податкова Служба зазначено, що «право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, якщо Вам не пізніше, ніж за десять днів до початку проведення перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Як вести себе в даній ситуації, залежить від того, чи маєте Ви намір відстоювати свої права. Якщо Ви готові не допустити перевіряючих до перевірки, вимагайте у них докази того, що повідомлення про перевірку дійсно було направлено Вам вчасно. У такому випадку Ви можете наполягати на складанні розписки про отримання повідомлення, безпосередньо від інспектора, що прийшов на перевірку в день його візиту. Тоді у Вас буде 10 днів для підготовки до перевірки. Ви можете наполягати на складанні розписки про отримання повідомлення, безпосередньо від інспектора, що прийшов на перевірку в день його візиту. Тоді у Вас буде 10 днів для підготовки до перевірки.

Якщо Ви уникаєте прямих конфліктів, і перевіряючі були допущені до перевірки, то за результатами її проведення Ви все одно зможете оскаржити рішення органу Державної Податкової Служби у вищестоящий орган Державної Податкової Служби або подати позов до господарського суду про визнання недійсним такого рішення.

У разі ж якщо повідомлення про проведення перевірки було надіслано Вам рекомендованим листом, це позбавляє Вас права відмови перевіряючим, навіть якщо Ви цього повідомлення не отримували.

Ситуація № 2. Податковий інспектор прибув для позапланової перевірки. Підставою послужило виявлення недостовірності даних податкової декларації. Запит раніше був висланий, але його не отримали. Як вчинити?

Зазначена підстава, передбачає позапланову перевірку, але тільки у випадку, якщо Ви не відповіли вчасно на отриманий запит або проігнорували його.

У даному випадку Ви, як підприємець, можете не допускати перевіряючого до перевірки, мотивуючи це неотриманням запиту. Позапланова виїзна перевірка з підстав «недостовірності», зазначеним у Законі про Державну Податкову Службу проводитися тільки в тому випадку, «якщо підприємець не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу Державної Податкової Служби протягом десяти днів з дня отримання запиту». Зверніть увагу, що законодавець вжив словосполучення «отримання запиту», а не «напряму».

Інспектор може довести факт направлення запиту рекомендованим листом, пред'явивши повідомлення про вручення. Якщо в повідомленні стоїть підпис іншої особи, що прийняв лист замість Вас, запит вважається отриманим неналежною особою. Відповідно, Ви могли не дізнатися про направленому Вам запиті і не мали можливості скористатися своїм правом дати на такий запит письмові пояснення і підтвердити їх відповідними документами. Навіть якщо податковий інспектор буде допущений до проведення перевірки, у Вас все одно залишається право на оскарження рішень, прийнятих за результатами такої перевірки.

Єдине обставина, що виключає можливість відмови співробітникам Державної Податкової Служби у допуску до перевірки за вказаною підставі, є Ваш особистий підпис підприємця про те, що даний лист був Вами отримано.

Якщо Ви, як підприємець зможете довести, що не отримували запиту і не мали можливості відповісти на нього, а також встигнете подати уточнюючий розрахунок і погасити в разі необхідності заборгованість перед бюджетом, то Ви маєте можливість оскаржити факт донарахування зобов'язання, нарахування пені та штрафних санкцій.

Ситуація № 3. Я підприємець. Мені подзвонив податковий інспектор і призначив дату, коли я повинен прийти в податкову та надати документи за певний період. Чи правомірні дії інспектора?

На такий виклик Ви, як підприємець маєте право не реагувати, оскільки дзвінок ніяким документом не санкціонований. Можливість запрошення платника податків до органу Державної Податкової Служби законодавством передбачена, але форма повинна бути письмовою, а не усною.

Запрошення вважається законним, тільки в разі вручення Вам запрошення рекомендованим листом за 10 днів до вказаної дати відвідування податкової. Форма повідомлення, про запрошення громадян, у тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, передбачає зазначення в повідомленні питань, які розглядатимуться. Повідомлення про запрошенні має бути підписана керівником органу Державної Податкової Служби і скріплено печаткою податкової служби. Порядок направлення повідомлення про запрошення встановлено ст. 42 ПКУ.

Ситуація № 4. Чи має право податковий інспектор, здійснюючи перевірку документації в офісі підприємця, взяти частину документів з собою для перевірки до податкової служби?

Дані дії інспектора абсолютно неправомірні і Ви маєте повне право оригінали документів не віддавати.

 Щодо отримання інформації податковою службою від платників податків роз'яснення надано податковою адміністрацією у листі від 19.04.2011 р. № 4815/5/23-4016/327

У листі йдеться про те, що згідно п.20.1.6 п. 20.1 ст. 20 ПКУ встановлено право органів податкової служби, отримувати безкоштовно від платників податків інформацію, довідки, завірені копії документів про фінансово-господарської діяльності, доходи, витрати платників податків і т.п.

Згідно з п. 73.3 статті 73 Податкового Кодексу, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік запитуваної інформації та документів, що її підтверджують, а також підстави для направлення запиту, встановлені цим пунктом.

Платники податків зобов'язані подавати інформацію, зазначену в запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено Податковим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Таким чином, якщо до підприємця звертаються з усним зверненням з приводу подання до податкової тих чи інших документів, його можна проігнорувати. Але якщо запит отримано письмово шляхом повідомлення, складеного в рамках вимог ПКУ, в якому запитуються копії документації, то підприємець зобов'язаний надати завірені копії запитуваної документації.

Ситуація № 5. Якщо співробітники податкової служби прийшли на перевірку з направленням, оформлену з порушенням. Чи може підприємець відмовитися від перевірки?

Направлення на перевірку оформлене з порушенням вимог, викладених у п. 81.1 ПКУ дає право підприємцю не допускати співробітників податкової служби до документальної фактичної перевірки. У такому випадку, п. 81.2 ПКУ зобов'язує оформляти відмову актом.

Бланк акта про відмову від перевірки ПКУ та іншими нормативними актами не затверджений. Оформляйте акт за своїм розсудом. При складанні відмови врахуйте наступне:

  • в акті потрібно вказувати підставу відмови в допуску на перевірку з посиланням на норми ПКУ (всі вони наведені в п. 81.1 ПКУ);
  • рекомендуємо обов'язково зробити копію направлення, оформленого з порушеннями і долучити її до акта;
  • відмова доцільно складати у двох примірниках (другий - для податківців). Бажано, щоб перевіряючі отримання акта запевнили своїм підписом на примірнику, яка залишиться у платника.

Ситуація № 6. Що робити, якщо на момент початку перевірки первинні документи відсутні (загублені, були відсутні спочатку)? Скільки часу зобов'язаний зберігати документи підприємець?

На момент початку перевірки у підприємця повинна бути в наявності вся первинна документація, яка підтверджує показники звітності.

Термін зберігання документів, якими підтверджуються показники податкових декларацій встановлено у п. 44.3 ПКУ. Він становить не менше 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовувалися зазначені документи (у разі неподання звітності - 1095 днів з граничного терміну подання такої звітності). Якщо підприємець припиняє діяльність, документи, по яких не минуло 1095 днів, необхідно передати в архів.

Якщо ж на момент перевірки підприємцем загублені або знищені первинні документи (пожежа, повінь, крадіжка тощо), то відповідно до п. 44.5 ПКУ він зобов'язаний протягом 5 днів письмово повідомити про це орган податкової служби за місцем обліку. Якщо загублені митні декларації, то про це потрібно повідомити ще і митницю, на якій вони оформлялися.

Податковий Кодекс України зобов'язує платника податків загублені документи відновити протягом 90 календарних днів з дня повідомлення податківців (і при необхідності - митниці). Тому факт втрати документів тільки змінить дату перевірки, але від інших наслідків захистити не зможе.

Крім того, якщо при перевірці з'ясується, що у підприємця немає первинних документів, можливе застосування штрафних санкцій за ст. 121 ПКУ у розмірі 510 гривень. За ті ж дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ситуація № 7. По закінченні планової перевірки складено акт, в якому неправильно вказані посилання на нормативно - правові акти або вказані порушення, з якими підприємець не згоден. Підписувати чи такий акт?

Болісно реагувати на допущені при складанні акта помилки або відмовлятися від підписання акту не рекомендуємо. Після закінчення перевірки доцільніше уважно ознайомитися з актом і відзначити порушення. Факти виявлених порушень можуть стати в нагоді в майбутньому для складання скарги або позову до суду.

Якщо, ознайомившись з актом перевірки, Ви вирішите його оскаржити, рекомендуємо підписати акт із записом приблизно наступного змісту: "З результатами перевірки не згоден, заперечення будуть представлені в установленому порядку». За бажанням, можете факти, з якими не згодні, відразу ж вказати в акті перевірки. Запис в акті буде свідчити про те, що Ви після закінчення перевірки були не згодні з результатами, відображеними в акті. Навіть якщо після Ви вирішите залишити акт перевірки без оскарження, ніяких негативних наслідків від такого запису не буде.

Ситуація № 8. При плановій перевірці підприємця - єдинника виявлено заборгованість по сплаті податку з доходів підприємця за 2007 рік. Чи можуть при перевірці донарахувати пеню та штрафні санкції, якщо вже пройшло більше 1095 днів?

У питанні йдеться про податковий борг п'ятирічної давності. Згідно з п. 101.1 Податкового Кодексу України вимагає списувати такий борг як безнадійний (в т.ч. пеню та штрафні санкції, нараховані на такий безнадійний борг).

Безнадійним вважається борг, щодо якого минув термін давності, встановлений ПКУ п.101.2.3. Йдеться про термін 1095 днів, підрахунок яких починається за останнім днем крайнього терміну подання податкової звітності.

Ініціювати списання боргу зобов'язані співробітники податкової служби, а підприємцю має бути вислано рішення про списання безнадійного податкового боргу. Борги за 2007 р. повинні бути списані як безнадійний борг.

Ситуація № 9.Інспектор при проведенні камеральної перевірки, зажадав принести документацію, яка б підтверджувала дані наданою до податкової служби звітності. Чи зобов'язаний я, як підприємець надавати в такому випадку документи?

При камеральній перевірці перевіряється правильність заповнення звітності та відповідність суми податкового зобов'язання, заявленого до сплати в бюджет, поданим розрахункам. При цьому така перевірка проводиться працівником податкового органу безпосередньо на своєму робочому місці виходячи з даних, зазначених підприємцем у звітності.

При проведенні такої перевірки працівники податкової служби не мають права вимагати у Вас подання будь-яких документів, що підтверджують наведені у звітності дані, оскільки камеральна перевірка проводиться виключно на підставі зазначених у ній даних.

Якщо в представленій Вами декларації виявлено недостовірність даних, орган Державної податкової служби повинен направити Вам письмовий запит для подання пояснень та їх документальних підтверджень. Якщо Ви протягом 10 днів не надасте відповідні пояснення, то в органу Державної Податкової Служби буде підстава для проведення позапланової перевірки.

На сторінці наведено лише кілька прикладів, можливих ситуацій, що стосується перевірок підприємців. Подібних ситуацій може бути нескінченно багато. У силу наявних можливостей, ми спробували на прикладах показати, що Ви, як підприємець, у взаємовідносинах з контролюючими органами є платником податку, незалежним у своїх рішеннях від контролюючих органів. Ви маєте свої права і обов'язки. Перш за все, Ви повинні їх знати, щоб вміти їх відстоювати законними методами.

Ефективним виходом в подібних ситуаціях служить звернення до зовнішніх консультантів, компаніям, що надають бухгалтерські і юридичні послуги. Як правило, на перший погляд дорогі послуги аудиторів і юристів в кінцевому підсумку обходяться підприємцю економічно вигідніше, можливих штрафних санкцій. Найчастіше, не звертаються до фахівців підприємці, які не мають практичного досвіду проходження перевірок контролюючими органами і сподіваються, що все обійдеться. Ми не наполягаємо на своїй думці. Фахівці компанії «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг» тільки пропонують Вам допомогу в подібних ситуаціях, за Вами завжди залишається вибір. Краще консультуватися до перевірки, а не після.

 


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]