Реєстрація підприємств

                 Вартість реєстрації ТОВ в Києві

Реєстрація ТОВ
2 рабочих дня

ціна 3500 грн

 • консультація по вибору КВЕД
 • консультація по вибору оподаткування та оптимізації податків
 • допомога у виборі системи оподаткування
 • реєстрація компанії
 • виписка, протокол, статут
 • пакет документів для ведення діяльності та відкриття рахунку в банку
Реєстрація ПП
2 рабочих дня

ціна 3500 грн

 • консультація по вибору КВЕД
 • консультація по вибору оподаткування та оптимізації податків
 • допомога у виборі системи оподаткування
 • реєстрація компанії
 • виписка, протокол, статут
 • пакет документів для ведення діяльності та відкриття рахунку в банку
Додатково оплачується
 • отримання ПДВ - 1000грн
 • отримання єдиного податку - 800грн
 • печатка - 500грн
 • нотаріус
 • юридична адреса
 • рахунок в банку (залежить від банку)

 

 

 

 


Поширеними організаційно-правовими формами, яку найчастіше реєструють, є ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) або ПП (приватне підприємство).

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - засновниками якого є одна або кілька осіб, статутний капітал якого розділений на частини. Розподіл статутного капіталу закріплюється в статуті ТОВ. Сьогодні підприємства можуть працювати за вибором - на підставі модельного статуту або на підставі власного (самостійно розробленого) статуту. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в розмірі своїх вкладів. Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю має бути не менше суми, еквівалентної 1 мінімальній заробітній платі. Раніше мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) не міг бути менше 100 мінімальних зарплат.

ТОВ є юридичною особою, яке має у власності відокремлене майно, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, а також відкривати банківські рахунки.

Приватне підприємство (ПП)

Приватне підприємство (ПП) ґрунтується на власності однієї або декількох фізичних осіб. Засновниками приватного підприємства можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни, або особи без громадянства. Місцезнаходженням приватного підприємства є місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу. Ним може бути практично будь-яке нежитлове приміщення, а також місце проживання одного із засновників на момент реєстрації.

Установчим документом приватного підприємства є його статут. Законодавством України не встановлений мінімальний розмір статутного капіталу приватного підприємства, тому він встановлюється засновниками самостійно. Власник приватного підприємства (ПП) несе ризик збитків, в межах статутного капіталу.

Реєстрація Юридичних осіб - підприємств

Залежно від району в м. Києві - реєстрація та подача всієї необхідної документації здійснюється протягом 3-5 робочих днів з моменту підписання документів у нотаріуса.

При реєстрації ТОВ або ПП особиста присутність засновників обов'язково тільки у нотаріуса. Всі інші роботи будуть виконані нашими співробітниками самостійно.

У вартість послуг з реєстрації підприємства включається

 • надання консультації з питань, пов'язаних з надається послугою реєстрації;
 • підготовка статутних документів (статут, акт прийому-передачі майна до статутного капіталу (при необхідності), довіреності та інше);
 • сприяння у проходженні процедури завірення у нотаріуса необхідних документів;
 • надання консультації у виборі КВЕД, згідно чинного законодавства;
 • реєстрація у державній районній адміністрації статуту;
 • реєстрація у районному Пенсійному фонді України, органах статистики;
 • виготовлення печатки;
 • постановка на облік у податковій службі;
 • надання консультації з вибору системи оподаткування
 • і первинним крокам реєстрованого підприємства по здачі звітності після реєстрації.

У вартість послуг не включається

 • вартість послуг нотаріуса;
 • вартість юридичної адреси;
 • вартість виготовлення печатки;
 • вартість банківських послуг з відкриття рахунку;
 • оплата державних мит та інших обов'язкових платежів;
 • отримання ідентифікаційного коду для засновника-нерезидента.

Вартість послуг реєстрації підприємств для ТОВ, ПП, і т.д., Ви можете дізнатися з прайс-листа нашої компанії.

Послуга з реєстрації підприємства фахівцями нашої компанії надається за 3 - 5 робочих днів з дня отримання необхідної завіреної нотаріально документації та інформації для виконання послуги.

Для реєстрації підприємства потрібно наступна інформація

 • український і російський варіант найменування створюваного підприємства;
 • район реєстрації в м. Києві;
 • адреса (з індексом) в м. Києві. Юридичною адресою може бути: адреса реєстрації одного із засновників, адресу орендованого або власного офісного приміщення засновника або адресу з юридичним обслуговуванням (таку адресу наша компанія не рекомендує);
 • контактний телефон для зазначення в реєстраційній документації;
 • розмір і порядок формування статутного капіталу та його розподіл між засновниками;
 • при формуванні статутного капіталу майном - перелік внесеного майна із зазначенням його вартості та розподілом майна між засновниками;
 • передбачувані види діяльності;
 • основний вид діяльності;
 • інформація про побажання до друку, необхідності виготовлення «складної печатки» з кількома рівнями захисту;
 • паспортні дані та копія ідентифікаційного номера керівника підприємства, яке реєструється.

Від замовника для реєстрації потрібно наступні документи

Якщо засновники - громадяни України:

 • копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновника (їй), директори, бухгалтера;
 • документи, що підтверджують місцезнаходження ("юридична адреса") підприємства (якщо такі є);
 • при формуванні статутного капіталу майном - перелік цього майна з вказівкою його вартості і вказівкою засновника, який вносить майно.

Якщо засновником є юридична особа - резидент:

 • нотаріально завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копія довідки з органів статистики;
 • рішення (протокол) головного органа юридичної особи (збори засновників / акціонерів) про рішення виступити засновником створюваного підприємства (зразок такого протоколу надамо при співробітництві);
 • якщо документи створюваного підприємства буде підписувати керівник юридичного засновника - необхідно надати рішення (протокол) головного органа (збори засновників / акціонерів) про призначення керівника юридичної особи засновника, пред'явити нотаріусові Устав юридичної особи, мати при собі печатку;
 • якщо документи створюваного підприємства буде підписувати представник (НЕ керівник) юридичної особи-засновника - необхідно надати нотаріально завірене доручення на надання відповідних повноважень такому представникові. Довіреність повинна бути з печаткою юридичної особи;
 • копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, що буде підписувати від імені юридичної особи-засновника документи створюваного підприємства (керівника або представника);
 • копія довідки про взяття на облік як платника податків (ф. 4-ОПП), завірена в податковій інспекції за місцем видачі (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тому ж адміністративному районі, в якому зареєстрована юридична особа - засновник);
 • довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тому ж адміністративному районі, в якому зареєстрована юридична особа - засновник);
 • виписка з єдиного державного реєстру підприємств України;

Якщо засновником є фізична особа - нерезидент:

 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера в Україні. Якщо коду у нерезидента немає, то ми готові надати дану послугу нерезиденту за окрему плату.
 • копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновника (їй), директори, бухгалтера. При необхідності, надаємо допомогу в отриманні такої довідки ІПН для нерезидентів;
 • документи, що підтверджують місцезнаходження ("юридична адреса") підприємства (якщо такі є);
 • при формуванні статутного капіталу майном - перелік цього майна з вказівкою його розподілу між засновниками.

Якщо засновником є юридична особа - нерезидент:

 • нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - засновника в країні місцезнаходження. Таким документом може бути виписка з банківського, судового реєстру, сертифікат тощо;
 • документ, що підтверджує рішення вищого органу юридичної особи стати засновником реєструється підприємства. Таким документом може бути рішення, протокол і т.д.;
 • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені нерезидента-засновника.

Коли необхідно присутність Замовника

 • у нотаріуса при підписанні документів - необхідна присутність засновників (або їх представників).

Розрахунковий та інші рахунки в банку відкриваються замовником самостійно і за його рахунок.

Всі офіційні нотаріальні документи (довіреності та копії документів), оформлені в більшості зарубіжних країн підлягають апостилюванню або легалізації. Офіційні документи з інших країн без апостиля (легалізації) не визнаються в Україні. Документи з ряду країн (країни СНД, Балтії та інші найближчі сусіди України) не вимагають ні легалізації, ні апостилювання.

Документи з іноземних держав повинні бути перекладені на українську мову.

Існує ряд країн, документи яких для пред'явлення в Україні не вимагають ні легалізації, ні апостилю: країни СНД і "Балтії" (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Естонія,), Австрія, Албанія, Алжир, Болгарія, Угорщина, В'єтнам, Кіпр, Китай, Куба, Монголія, Польща, Румунія, Словаччина, країни утворилися після розпаду колишньої Югославії, Чехія, Фінляндія.

Що необхідно для стабільної роботи підприємства? У першу чергу потрібно юридично грамотно підійти до цього питання і зареєструвати компанію у відповідності з усіма державними стандартами. Як отримати хороший результат за мінімально короткий час, минаючи клопоти, пов'язані з оформленням ПП ? Потрібно звернутися в спеціалізовану компанію, яка займається вирішенням подібних питань.

Реєстрація підприємств - одна з найпопулярніших, але в той же час найменш упорядкованих організаційно - правових моделей у Києві. За даними українського законодавства засновникам приватної організації можуть виступати громадяни України, резиденти і навіть іноземці.

Дана інстанція здійснює свою діяльність на підставі права приватної власності. Фахівці стверджують, що процедура реєстрації приватного підприємства абсолютно прозора, доступна і короткочасна, а це відмінний старт для реалізації будь-яких бізнес - ідей, а також для побудови кар'єрних сходів і професійного зростання.

Реєстрація ПП - особливості і привілеї

Дану форму власності прийнято вважати перехідною моделлю від ФОП до ТОВ. У ролі директора структури приватного підприємства повинен виступати один із засновників, або третя особа. Безумовний плюс даної форми власності в тому, що в її структурі не передбачено певних вимог по термінах становлення компанії або до обсягів статутного фонду. Робота приватної організації керується нормами Цивільного та Господарського кодексів.

У Києві послуги оформлення приватної організації представляють собою можливість реалізації бізнес - плану без затримки і з «легкої руки».

Реєстрація ТОВ - процес більш трудомісткий, але не позбавлений своїх переваг. Оформлення цієї інстанції здійснюється за місцем юридичної адреси, якою може виступати адреса прописки одного із засновників компанії. Стати засновником може, як фізична, так і юридична особа, громадянин України або резидент. За останніми даними законодавства число засновників може коливатися в розмірі до 100 осіб. В якості головного керуючого органу ТОВ виступають збори засновників.

Оформлення товариства з обмеженою відповідальністю має свої особливості:

 • Наявність статутного капіталу;

 • Наявність юридичної адреси;

 • При первинній реєстрації директор повинен бути громадянином України;

 • Реєстрація може здійснюватися з одним або кількома засновниками;

 • Наявність в штаті співробітників бухгалтера не обов'язково.

Оформлення приватного підприємства або товариства з обмеженою відповідальністю - приємна перспектива для подальшого розвитку будь-яких бізнес - планів і фундаментальний щабель у формуванні міжнародних економічних відносин.

Останні новини
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РР...
Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО до 2023 року!

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО! Вже з 2022 року всі платники [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]