Як правильно оформити найманого працівника

Нагадаємо, що з 01.01.15, згідно ст. 24.1 КЗпП, підприємці не зобов'язані реєструвати трудовий договір в службі зайнятості. Замість цього, підприємець повинен скласти і укласти з найманим співробітником трудовий договір, і за допомогою спеціальної форми повідомити про прийом працівника орган ДФС.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення податкової!

І так, щоб офіційно зареєструвати трудові відносини з найманим працівником, необхідно:

 1. Укласти трудовий договір;
 2. Створити розпорядчий документ (наказ);
 3. Повідомити про прийом на роботу виконавчий орган.

Як правильно скласти трудовий договір

При укладанні трудових договорів слід керуватися формою затвердженою Порядком реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженою наказом Мінпраці від 08.06.2001 р № 260. Ніяких змін в форму поки не вносили, але підприємцю варто звернути увагу на рядки, які раніше заповнювалися співробітниками центру зайнятості - їх треба прибрати.

Нумерацію трудових договорів підприємець веде самостійно.

Основне призначення договору - встановлення справедливих відносин між роботодавцем і працівником. Це основа співробітництва. Саме в ньому містяться основні положення, про які домовилися під час прийому на роботу нового співробітника. Трудовий договір складається роботодавцем у довільній формі, враховуючи вимоги містяться в Трудовому кодексі України. Трудовий договір набирає законної сили з моменту його підписання і є обов'язковим для виконання обома сторонами.

Що має бути обов'язково зазначено в трудовому договорі?

 • ПІБ (повністю) працівника;
 • дані документа, що засвідчують особу співробітника;
 • відомості про роботодавця, ідентифікують його;
 • посада, яку займатиме співробітник;
 • посадові обов'язки прийнятого особи;
 • гарантії, які надає роботодавець;
 • умови, про які домовилися сторонами;
 • дата і підписи сторін.

Які умови повинні бути обумовлені в трудовому договорі?

 • місце роботи, в тому числі і відокремлений підрозділ чи філію;
 • трудова функція працівника;
 • дата початку роботи;
 • умови, що стосуються оплати праці, доплати чи надбавки;
 • умови праці;
 • робочий час і час;
 • гарантії та компенсації за роботу із шкідливими, небезпечними умовами, вказуються і характеристики умов праці;
 • якщо передбачається рухомий, роз'їзний чи інший характер роботи;

Особливо потрібно підкреслити, що відсутність вище вказаних даних в укладеному трудовому договорі не тягне за собою його розірвання або визнання неукладеним. Відсутні пункти необхідно внести в договір. Відомості, які залишилися незаповненими, вносяться безпосередньо в текст угоди, а відсутні умови потрібно оформити письмово у якості додатків або додаткових угод.

Що стосується розірвання трудових договорів, які були укладені до 01.01.2015 р і зареєстровані в службі зайнятості, то при звільненні працівника раніше необхідно звертатися в службу зайнятості для зняття договору з реєстрації.

Завантажити приклад трудового договору >>>

Як правильно створити наказ?

Під кожен трудовий договір слід складати розпорядження про прийом на роботу, також і при звільненні співробітника.

 Приклад наказу про прийом на роботу

Приклад наказу про звільнення

Як повідомити податкову про прийом співробітника

Повідомлення має подаватися підприємцем до податкової за місцем обліку як платника ЄСВ до початку роботи працівника згідно з укладеним трудовим договором (приклад заповнення трудового договору надано нижче).

Повідомлення про прийом працівника може бути представлено одним із таких способів:

 • на паперових носіях, разом з копією в електронній формі;
 • на паперових носіях, якщо трудові договори оформлені не більше ніж з 5 особами;
 • засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису.
Завантажити Форму повідомлення про прийом співробітника >>

Також підприємці повинні повідомляти податкову про прийнятих працівників-сумісників, для цього в таблиці повідомлення передбачена графа, в якій проставляється категорія працівника:

 • 1 - наймані працівники з трудовою книжкою;
 • 2 - наймані працівники без трудової книжки.

Як правильно заповнити трудову книжку

Оскільки центр зайнятості не реєструє трудові договори, запис про прийом і звільнення в трудовій книжці виробляє тільки підприємець. Порядок ведення трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мін'юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р № 58.

Загальний порядок заповнення трудової книжки не змінився. У графі 4 слід відображати номер і дату наказу про прийняття на роботу. При звільненні працівника в 4-й графі вказується номер і дата наказу про звільнення.

Записи про посади працівників виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003: 2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р № 327.

Приклад заповнення трудової книжки

№ запису Дата Відомості про прийом на роботу, переведення
на іншу роботу і звільнення (із зазначенням
причин і посилань на статтю, пункт закону)
На підставі чого внесено запис
(документ, його дата і номер)
число місяць рік
1 2 3 4
        Фізична особа – підприємець Лавочкин М. П.  
05 10 02 2015 Прийнято на посаду продавця-консультанта Розпорядження № 6 від 29.07.2015 р.
06 29 05 2015 Звільнено з посади за власним бажанням,
ст. 38 КЗпП України
Розпорядження № 7 від 09.09.2015 р.
        Фізична особа – підприємець Лавочкин М. П.  
           

Штрафи підприємців за трудовим законодавством:
за непрацевлаштування, за неповідомлення про прийом працівника

Якщо правила по прийому співробітника на роботу не дотримано, тобто, договір не укладений і податкова служба не сповіщена про найманого працівника, в такому випадку підприємець (роботодавець) понесе штрафи, які на 2015 рік складають до 36 тис. грн.

Штрафи за правопорушення щодо виплат заробітної плати в 2015 році

Правопорушення

Штраф

Роз'яснення

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі Від 30 до 100 НМДГ За порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України “Про звернення громадян”, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю.
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, у випадку якщо вони стосуються: неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда Від 100 до 300 НМДГ
За повторність чи вчинення дій, передбачених у позиції 1, відносно певної соціальної групи
Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця без дозвільних документів Від 500 до 1000 НМДГ
(за повторне - від 1000 до 2000 НМДГ)
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці За працівника
Від 4 до 10 НМДГ
За посадову особу
Від 20 до 40 НМДГ
За порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за виключенням порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві
Порушення встановленого порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві Від 20 до 50 НМДГ За порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві
Порушення порядку нарахування єдиного внеску (ЄСВ) Від 30 до 40 НМДГ
(за повторне - від 40 до 50 НМДГ)
За порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України
Порушення порядку сплати ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 НМДГ Від 40 до 80 НМДГ
(за повторне - від 150 до 300 НМДГ)
За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Порушення порядку сплати ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 НМДГ Від 80 до 120 НМДГ
(за повторне - від 150 до 300 НМДГ)
За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Від 300 до 1000 НМДГ
(за повторне - від 1000 до 3000 НМДГ)
 
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час 30хМЗП
за кожного працівника
 
Виплата заробітної плати "в конвертах" 30хМЗП
за кожного працівника
Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків
За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці 10хМЗП
за кожного працівника
 
Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище 1хМЗП
за кожного працівника
 

Зміни в трудовому законодавстві в рази спростили життя підприємців, адже тепер для того щоб укласти трудовий договір, не потрібно відвідувати особисто службу зайнятості, це дозволить підприємцям більше зосередитися на своєму бізнесі.

Для ще більшого спрощення ведення Вашого бізнесу, компанія «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг» пропонує послугу з кадрового супроводу, яка включає в себе:

 • оформлення наказів та заяв різного характеру в рамках трудового законодавства;
 • заповнення трудових книжок;
 • ведення журналу обліку руху трудових книжок;
 • оформлення особистих карток;
 • складання посадових інструкцій;
 • ведення табеля обліку робочого часу;
 • складання штатного розкладу з урахуванням класифікатора професій;
 • оформлення змін до штатного розпису;
 • складання графіка відпусток;
 • ведення книг обліку наказів по особовому складу;
 • оформлення довідок з місця роботи

Рекомендовані статті по даній темі:

 


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РР...
Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО до 2023 року!

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО! Вже з 2022 року всі платники [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]