Інформація для Фізичних осіб

Порівняння загальної та спрощеної системи оподаткування для Фізичних Осіб

У статті мова піде не про методи оптимізації, хитромудрі схеми та красиві терміни. Мова піде про правила, аксіоми, які потрібно знати кожному підприємцю, Щоб заощадити на податках і штрафи без впровадження оптимізаційних схем. У статті висвітлені основні питання, які цікавлять підприємців. Теми оподаткування та звітності підприємців, первинної документації, найманих працівників, ведення книги підприємців, відповідальності і інша інформація зведена в таблицю для наочності. Всі питання представлені методом порівняння загальної системи та спрощеної системи оподаткування.           

 

     

НДФЛ
      НКУ
      РРО
      НДС
      ЕСВ
      ЕН
      МЗ

Позначення:

- Податок на доходи фізичних осіб
- Кодекс України
- Реєстратор розрахункових операцій
- Податок на додану вартість
- Єдиний Соціальний Внесок
- Єдиний податок
- Мінімальна зарплата

 

Загальні положення про діяльність підприємця.

Загальна система оподаткування

Спрощена система оподаткування

Які види діяльності дозволені підприємцю?

Обмежень не передбачено

Обмеження встановлено ст. 291.5 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)

Яка гранична сума доходу дозволена підприємцю?

Обмежень не передбачено

1 група - 300 000 грн на рік
2 група - 1 500 000 грн на рік
3 група - 5 000 000 грн на рік

Чи потрібно підприємцю реєструвати РРО?

Обов'язково реєструється при готівкових розрахунках

1 група - не застосовується
2 група - застосовують з 01.01.2016р., якщо дохід перевищує 1 млн. грн.
3 група - застосовують з 01.07.2015р., якщо дохід перевищує 1 млн. грн.

Чи обов'язково підприємцю реєструвати ПДВ?

Обов'язково при перевищенні 300 тис. грн. за останні 12 місяців
Добровільно - За бажанням

Добровільно - по бажанню
Для 1 і 2 групи реєстрація платником ПДВ не передбачена

Форма розрахунків з постачальниками і покупцями.

Грошова, не грошова

Тільки грошова (готівкова та безготівкова)

Наявність статусу резидента.

Обмежень за статусом резидента не передбачено

Нерезиденти не можуть бути платниками єдиного податку

Обмеження при зміні системи оподаткування.

Обмежень не передбачено

За наявності податкового боргу перед бюджетом перехід на єдиний податок заборонений

Чи потрібні первинні документи підприємцю?

Наявність обов'язково

Наявність обов'язково

Які первинні документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Акт наданих послуг, акт виконаних робіт, прибуткова або видаткова накладна, податкова накладна, товарний чек

Акт наданих послуг, акт виконаних робіт, прибуткова або видаткова накладна, податкова накладна, чек, товарний чек

Яку книгу обліку веде підприємець?

Ведеться Книга обліку доходів і витрат
На найманого працівника окрема книга не реєструється

 

1 і 2 групи ведуть Книгу обліку доходів
3 групи (Неплатники ПДВ) ведуть Книгу обліку доходів
3 групи (Платники ПДВ) ведуть Книгу обліку доходів і витрат. На найманого працівника окрема книга не реєструється

 

Які існують умови, за яких підприємець з єдиного податку зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування?

-

Підприємець втрачає статус платника єдиного податку при одному з наступних умов:

  • перевищенні граничного обсягу доходу;
  • перевищенні максимально встановленої чисельності найманих співробітників;
  • наявності податкового боргу понад двох послідовних кварталів;
  • здійснення діяльності єдинниками 1 і 2 груп, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку;
  • наявність розрахунків у негрошовій формі;
  • здійсненні діяльності, що не дає право застосовувати спрощену систему оподаткування;
  • надання єдинниками 2 групи послуг підприємствам на загальній системі.

ПДФО. Єдиний податок. Звітність

Загальна система оподаткування

Спрощена система оподаткування

Які основні податки платить підприємець?

1. ПДФО (податок з доходів фізичних осіб);
2. ЄСВ (єдиний соціальний внесок)

1. ЄП (єдиний податок);
2. ЄСВ (єдиний соціальний внесок)

Які ставки основних податків підприємців?

ПДФО 18%
З доходу за звітний місяць

 

1 група - 10%;
2 група - 20%;
3 група - 3% * зі сплатою ПДВ і 5% без сплати ПДВ
Відсоток для 1 і 2 групи розраховується від мінімальної зарплати на 1 число звітного року.
Відсоток для 3 групи розраховується від оподатковуваного доходу

Скільки податків в 2015 р. сплатить підприємець з 12000 грн. доходу при наявності 9000 грн. витрат? Обидві суми з ПДВ. (Дохід без ПДВ 10000 грн, витрата без ПДВ 7500 грн). Приклад розрахунку.

Підприємець на загальній системі не платник ПДВ
ПДФО (10000-7500) * 18% = 450 грн. Окрім ПДФО, розраховується ЄСВ, як 22% від доходу (детальніше ставки наведені нижче)

1 гр. - 10% МЗ
2 гр. - 20% МЗ
3 гр. НЕ платник ПДВ - 12000 * 5% = 600 грн.
3 гр. платник ПДВ - 10000 * 3% = 300 грн,
ПДВ = (12000-9000) / 6 = 500 грн.
Всього 1400 грн.
Крім ЄП, розраховується ЄСВ, що дорівнює 22% від МЗ (детальніше ставки наведені нижче)

 

Які витрати можна включити до витрат для зменшення податків?

Витрати повинні бути підтверджені документально, пов'язані з доходом, що включаються в операційні витрати згідно з розділом ІІІ ПКУ, ст. .. 138 ПКУ

При розрахунку ЄП сума витрат не має значення

Яка ставка ЄСВ, яку підприємець платить за себе?

Якщо чистий дохід за місяць <або = 0, то ЄСВ = 0 (підприємець може платити ЄСВ при бажанні)

Якщо чистий дохід за місяць> 0, то ЄСВ = 22%

Ставка ЄСВ для всіх груп - 22% від однієї МЗП.

Які строки сплати ЄСВ?

Авансом до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада

До 20 числа за попередній квартал

Чи потрібно платити ЄСВ за місяць, в якому у підприємця відсутня діяльність?

За відсутності доходу ЄСВ не сплачується

ЄСВ сплачується незалежно від наявності діяльності

Які основні звіти здає підприємець без найманих працівників?

Декларація про майновий стан і доходи (Декларація з ПДФО) і Звіт з ЄСВ надається 1 раз на рік. Щоквартально Звіт 1ДФ, за умови придбання товарів або послуг у підприємців або фізичних осіб, виплату фінансової допомоги тощо

Декларація платника єдиного податку надається підприємцями
1 і 2 групи - 1 раз в році
3 група щоквартально. Звіт з ЄСВ надається 1 раз на рік. Щоквартально Звіт 1ДФ, за умови придбання товарів або послуг у підприємців або фізичних осіб, виплату фінансової допомоги тощо

Які терміни подачі звітності?

Декларація з ПДФО, Звіт 1 ДФ та Звіт з ЄСВ надаються протягом 40 календарних днів (далі к / днів) по закінченню звітного року

1 і 2 група - надає декларацію за ЄП протягом 60 к / днів по закінченню року,
3 група - протягом 40 к / днів після звітного картала Звіт 1ДФ та Звіт з ЄСВ надається протягом 40 к / днів по закінченню звітного року

Які терміни сплати ПДФО та ЄП?

ПДФО сплачується авансом по 25% до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада

1 і 2 група платить ЄП до 20 числа авансом за місяць
3 група платить ЄП протягом 10 календарних днів після граничного терміну подачі звітності

ЄСВ. Наймані працівники. Звітність.

Загальна система оподаткування

Спрощена система оподаткування

Скільки дозволено найманих працівників?

Обмежень не передбачено

1 група - не дозволено наявність співробітників
2 група - до 10 співробітників
3 група - кількість співробітників не обмежено

Який порядок оформлення найманого працівника у підприємця?

Укладення трудового договору в центрі зайнятості

  1. Створити розпорядчий документ
  2. Заключити трудовий договір
  3. Повідомити про прийом співробітника податкову службу
Скільки податків сплачується за одного найманого працівника?

Всі податки по найманим працівникам на загальній системі такі ж як і на єдиному податку

За рахунок підприємця за кожного працівника сплачується ЄСВ у розмірі 22%;
За рахунок співробітника сплачується ПДФО у розмірі 18% від нарахованої зарплати співробітника та військовий збір 1,5% Співробітнику виплачується зарплата за вирахуванням ПДФО та військового збору.

Яка звітність подається за найманих працівників?

Щомісяця представляється звіт з ЄСВ до 20 числа 1 раз на квартал подається звіт 1ДФ (термін подачі протягом 40 к/днів по закінченню кварталу)

Щомісяця представляється звіт з ЄСВ до 20 числа 1 раз на квартал подається звіт 1ДФ (термін подачі протягом 40 к / днів по закінченню кварталу)

Яка відповідальність за несвоєчасне подання або неподання декларації платника єдиного податку або декларації про майновий стан і доходи?

За неподання або несвоєчасне подання декларації передбачено штраф 170 грн. (Ст. 120 ПКУ). За повторне порушення протягом року передбачено штраф 1020 грн.

 

За неподання або несвоєчасне подання декларації передбачено штраф 170 грн. (Ст. 120 ПКУ). За повторне порушення протягом року передбачено штраф 1020 грн. (Кожен новий незданий звіт може обійтися в 1020 грн.)

 

Яка відповідальність за несвоєчасне подання або неподання звітності з ЄСВ?

За неподання або несвоєчасне подання передбачено штраф 170 грн. (Ст. 25 ЗУ «Про ЄСВ»)

 

За неподання або несвоєчасне подання передбачено штраф 170 грн. (Ст. 25 ЗУ «Про ЄСВ»)

 

Яка відповідальність за несвоєчасну сплату або несплату ПДФО та ЄП?

При затримці оплати до 30 днів штраф 10% від суми недоплати, при затримці оплати до 60 днів штраф 20% від суми недоплати. На суму податкового боргу нараховується пеня 120% річних

 

Для 1 і 2 групи штраф 50% від суми недоплати
Для 3 групи при затримці оплати до 30 днів штраф 10% від суми недоплати, при затримці оплати до 60 днів штраф 20% від суми недоплати.
На суму податкового боргу нараховується пеня 120% річних

 

Яка відповідальність за несвоєчасну сплату або несплату ЄСВ?

Штраф у розмірі 10% від суми недоплати (ст. 25 Закону України «Про ЄСВ») Нараховується також пеня у розмірі 0,1% від суми недоплати за кожний день прострочення

Штраф у розмірі 10% від суми недоплати (ст. 25 Закону України «Про ЄСВ») Нараховується також пеня у розмірі 0,1% від суми недоплати за кожний день прострочення

 

Яка відповідальність за не ведення або неправильне ведення книги підприємця?

Штраф 3-8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення 5-8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Штраф 3-8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. До 136 грн.). Повторне порушення 5-8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. До 136 грн.).

Яка відповідальність підприємця за неоприбуткування (неповне та / або несвоєчасне) оприбуткування готівкової виручки?

П'ятикратний розмір від суми неоприбуткованої виручки

П'ятикратний розмір від суми неоприбуткованої виручки

Сподіваємося, що запропонована інформація щодо основних питань діяльності підприємців, буде корисною багатьом підприємцям. Якщо якась тема недостатньо висвітлена, перейдіть на відповідну сторінку нашого сайту, де теми висвітлені детальніше.

 


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 р...
Календар платника ЄСВ та єдиного податку на 2024 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2024 роціsp;]

Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

Електронна звітність з ПДВ!
Електронна звітність з ПДВ!

Електронна звітність з ПДВ! Впровадження електронного документообігу значно ек [ ... ]