Відповідальність підприємця

Відповідальність фізичної особи-підприємця

Однією з актуальних тем для підприємців сьогоднішнього дня, є питання: чи повинні приватні підприємці мати документи підтверджують придбання товарів? Звичайно, не менш цікаве питання, - які штрафні санкції має право застосовувати податкова служба до підприємців, у яких відсутні первинні документи?
У цій статті ми розглянемо такі теми, які цікавлять багатьох підприємців:

 

 

Згідно з п. 44.1 ПКУ, всі платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування на підставі первинних документів. Будь-який платник податків на будь-якій системі оподаткування зобов'язаний мати первинні документи на придбаний товар або послуги.

Особливо актуально наявність документів для платника податків на загальній системі оподаткування. Законодавство п. 177.10 ПКУ зобов'язує підприємців на загальній системі оподаткування мати первинні документи. Тільки підтверджені документально витрати можна включити до витрат підприємця при визначенні чистого оподатковуваного доходу. Незважаючи на те, що сплата єдиного податку до бюджету не залежить від наявності первинних документів, жодна законодавча норма не звільняє «єдинників» від обов'язку мати первинну документацію.

Для повноти розуміння відповідальності підприємця, так само рекомендуємо прочитати статті: "Нові правила єдиного податку з 2012р ...." та "Відповідальність та штрафи для підприємця на єдиному податку"

Скільки часу підприємець повинен зберігати документи?

Згідно з п. 44.3 Податкового кодексу платники податків зобов'язані зберігати первинні документи протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої вони використовуються. Наприклад, податкова декларація платника єдиного податку другої групи за перший квартал 2012 року надано до податкової служби 5 травня. З цієї дати починається відлік строку у 1095 днів, протягом яких підприємець зобов'язаний зберігати первинні документи, що підтверджують придбання та продаж товарів у першому кварталі 2012 року.

Штрафні санкції за відсутність первинних документів, що застосовуються податковою службою на практиці

Накопичилася за кілька років практика говорить про те, що співробітники податкової служби по-різному підходять до ситуації відсутності первинної документації. Можливі кілька варіантів розвитку подій при перевірці підприємця і виявленні факту відсутності первинної документації.

1. Застосування до підприємця штрафних санкцій за реалізацію неоприбуткованих товарів

Співробітники податкової служби часто за відсутність первинних документів, що підтверджують походження товару - прирівнюють до реалізації неврахованих у встановленому порядку або неоприбуткованих товарів. Відсутність первинних документів на товар, на думку податкової служби є порушенням п.12 ст.3 Закону «Про РРО». За таке «порушення» співробітники податкової служби намагаються застосувати штрафні санкції у розмірі подвійної вартості товарів за цінами реалізації, передбачених статтею 20 Закону України «Про РРО» від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР.

2. Нарахування 15% податку з доходів від вартості товару та штраф за неподання звіту за формою 1ДФ

Найчастіше при відсутності документації на товар, підприємці під час перевірки при закритті дають пояснення приблизно з наступним формулюванням: «Товар був придбаний у звичайних фізичних осіб  (не підприємців). Первинні документи такі фізичні особи не надають, тому їх немає ".

У цьому випадку, приватний підприємець з наданої ним інформації стає податковим агентом щодо фізичних осіб, у яких був придбаний товар і відповідно яким виплачував дохід. Згідно з п. 14.1.180 Податкового кодексу, податковий агент зобов'язаний утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, яким виплачує дохід, а також подавати податкову звітність, Звіт (за формою 1ДФ). Наприклад, якщо товар придбано у фізичної особи за місяць на 8 тис. грн., то фізичній особі підприємець повинен виплатити дохід за вирахуванням прибуткового податку 18% (у нашому прикладі - 6 560 грн), а податок з доходів у розмірі 1 440 грн зобов'язаний сплатити до бюджету за фізичну особу - продавця. В кінці кварталу, в якому відбулася така виплата, підприємець повинен надати до податкової служби звіт за формою 1ДФ.

Відповідно до п. 127.1 ПКУ, неутримання та неперерахування податку з доходу, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 25% від суми податку. За повторне порушення штраф збільшується до 50%. При цьому, додатково, підприємець ще має сплатити основну суму податку, яку він не втримав при виплаті доходу фізичній особі. У наведеному прикладі податок з доходів буде 1 440 грн., штраф - 360-720 грн. За не надання звіту 1ДФ, відповідно до п. 119.2 ПКУ, передбачено штраф у розмірі 510 грн., За повторне протягом року порушення штраф збільшується до 1020 грн.

Важливим залишається той факт, що співробітникам податкової служби факт придбання товару у фізичної особи достовірно не відомий. Вони інформацію отримують тільки зі слів платника податків.

Відповідно, якщо платник податків сам не надасть такої інформації, то податкова служба не зможе нарахувати штрафи, оскільки просто не буде мати даних для бази оподаткування. У судовій практиці з даного питання були рішення суду, в яких суд не визнавав правопорушення підприємця щодо виплати доходу фізичній особі при закупівлі товару, оскільки сам факт виплати доходу опинявся недоведеним в процесі судового розгляду. Правда відомі випадки, коли співробітники податкової служби вважали суму з придбання товару, виходячи із середньостатистичних цін.

3. Визнання доходу в розмірі вартості безоплатно отриманих товарів

Це самий «новоспечений» вид відповідальності, який обумовлений набуттям чинності нових правил застосування спрощеної системи оподаткування. Згідно з п. 292.3 ПКУ, до складу доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих товарів. Безоплатно отриманими товарами вважаються товари, надані згідно письмових договорів дарування та інших письмових договорів, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості товару або його повернення, а також товари, передані на зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку 3 групи, який є платником ПДВ, також включається сума кредиторської заборгованості з терміном позовної давності.

Якщо підприємець не включить безоплатно отримані товари в оподатковуваний дохід, то в разі виявлення помилки, йому доведеться сплатити відповідну суму єдиного податку залежно від ставки 3% або 5% з витікаючими штрафними санкціями і пені. Звичайно, можливий і перехід на загальну систему, У разі перевищення ліміту, встановленого для третьої групи.

4. Штрафи за відсутність документів, передбачених ст. 164-1 КпАП та п. 121.1 ПКУ

Ст. 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення адміністративного штрафу за неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, відповідно і за відсутності документів. Розмір штрафу становить від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 51 до 136 грн., За повторне протягом року порушення - від 85 до 136 грн. П. 121.1 ПКУ передбачає за відсутність первинних документів штраф у розмірі 510 грн., А за повторне порушення протягом року - 1020 грн.

Для юридичних осіб відсутність документації тягне, крім адміністративного штрафу, більш серйозні штрафні санкції. Законодавство зобов'язує платника податків мати на початок перевірки всі первинні документи, оформлені згідно вимог законодавства. Відповідно, суми по відсутнім документами співробітники податкової служби при перевірці не враховують при підрахунку сум ПДВ та податку на прибуток, інших податків. Як наслідок, підприємству буде нараховано штраф у розмірі 10-20% і пеня від сум недоїмки з податків (за відсутньої документації).

Аналізуючи сформовану практику щодо застосування штрафних санкцій, не можна не відзначити, що застосування до підприємця адміністративного штрафу незаперечно. За відсутність первинних документів на товар підприємцю цілком законно загрожує відповідальність у вигляді адміністративного штрафу від 51 до 136 грн. (Ст. 164-1 КпАП) та штрафу від 510 до 1020 грн. (П. 121.1 ПКУ). А от інші види штрафних санкцій. Описані вище, не досить обґрунтовані. Але однозначно можна стверджувати тільки одне, відсутність первинної документації є порушенням податкового кодексу і так чи інакше, створює ризик для підприємця при перевірці. Ризик полягає в тому, що до підприємця можуть бути застосовані мало обґрунтовані штрафи, їх доведеться оскаржити або в вищестоящої організації, або в суді. До речі, судова практика з цього питання теж неоднозначна. Суди приймають як сторону податкової служби, так і сторону платників податків.

Деякі підприємці за відсутності документації посилаються на втрату або пропажу документації. Проте втрата документації не може служити виходом. Згідно з п. 44.5 ПКУ у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів, керівник підприємства або підприємець зобов'язаний у п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем обліку, а також до митного органу (при пропажі або знищення ВМД). Цим же пунктом ПКУ встановлено 90-денний термін, протягом якого платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи. Даний термін слід обчислювати з наступного дня після отримання повідомлення про втрату документів податковим та/або митним органом.

Так що втрата документації не є виходом, оскільки при перевірці її змусять відновити і перенесуть термін перевірки (у кращому випадку) або нарахують штрафи за невірно сплачені податки, при розрахунку яких не будуть враховані суми за відсутнім документам.

Якщо наявність документації незаперечно, то закономірно виникає питання, а де їх взяти? Звичайно, найкраще, що можна порекомендувати, це своєчасно отримувати документацію у постачальників, піклуватися про її правильному оформленні й схоронності. Якщо ж документацію отримати неможливо, то потрібно звернутися до консультантів щоб порадитися як бути, яку обрати тактику. Тільки краще про це задуматися заздалегідь, а не перед самою перевіркою.

Звертайтеся до нас за консультацією, Ми допоможемо оптимально вирішити ситуацію.

На сторінках про Оптимізацію оподаткування юридичних осіб і фізичних осіб, ми розповідали про те, що оптимізація передбачає: мінімізацію податкових виплат і недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних органів. Результати будь- якої оптимізації та податкового планування можуть бути зведені до нуля, невідповідним законодавству веденням обліку, здачі звітності і т.д. Що в результаті призводить до штрафним санкціям і відповідно - збитковості не окремо взятої угоди, а фінансової діяльності в цілому.

 

 

 

Останні новини
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачає...
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачаєте єдиний податок

Якщо Ви проводити розрахунки через LiqPay - податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок! Всі [ ... ]

Фінансовий моніторинг для підприємця...
Фінансовий моніторинг для підприємця

Фін.Моніторінг.
гроші на картку? Як купити квартиру, машину і не заг [ ... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]

Найпростіший спосіб закриття підприємця...
Найпростіший спосіб закриття підприємця

Як закрити підприємця в 2017 році? Стаття призначена для тих підприємців, які вирі [ ... ]

З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад ...
З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад 50 тис.грн.

Починаючи з 4 січня 2017р. НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою для громад [ ... ]

Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним п...
Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним податком і ЄСВ у 2017 році чекають підприємців

Які зміни для ФОП у 2017 році по єдиному податку і ЄСВ? І кому з ФОП необхідно встанов [ ... ]

Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО т...
Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО та ЕЦП

При зміні ПІБ або адреси - чи потрібно перереєструвати договір, з податковою про  [ ... ]

Звітність підприємця при зміні групи єдиного подат...
Звітність підприємця при зміні групи єдиного податку або системи оподаткування

Зміна системи оподаткування або зміна групи єдиного податку часто призводять до  [ ... ]

Популярні публікації
Штрафи по єдиному податку
Штрафи по єдиному податку

Як уникнутиритичних ситуацій якщо Ви
trong> Дана стаття присвячен [ ... ]

Найпростіший спосіб закриття підприємця...
Найпростіший спосіб закриття підприємця

Як закрити підприємця в 2017 році? Стаття призначена для тих підприємців, які вирі [ ... ]

Звітність підприємця при зміні групи єдиного подат...
Звітність підприємця при зміні групи єдиного податку або системи оподаткування

Зміна системи оподаткування або зміна групи єдиного податку часто призводять до  [ ... ]

Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним п...
Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним податком і ЄСВ у 2017 році чекають підприємців

Які зміни для ФОП у 2017 році по єдиному податку і ЄСВ? І кому з ФОП необхідно встанов [ ... ]

З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад ...
З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад 50 тис.грн.

Починаючи з 4 січня 2017р. НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою для громад [ ... ]

Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО т...
Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО та ЕЦП

При зміні ПІБ або адреси - чи потрібно перереєструвати договір, з податковою про  [ ... ]

Плани на майбутнє та їх здійснення...
Плани на майбутнє та їх здійснення

ДПІ має право давати консультації виключно в усній формі

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]