Бухгалтерські послуги для Юридичних осіб

Послуги ведення бухгалтерського та податкового обліку так зване «щомісячне бухгалтерське обслуговування» наша Компанія "Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг" надає на абонентській основі або разово. Бухгалтерське обслуговування підприємства включає перевірку відображення переданих нам документів у бухгалтерському обліку, проведення документів, перевірку накопившихся даних податкового обліку для цілей оподаткування в 1С та відображення податкових результатів у підготовлених звітах, узгодження результатів оподаткування за звітний період з уповноваженою особою Замовника, здачу звітності. Комплекс послуг включає підготовку фінансових звітів (балансу, звіту про фінансові результати та інших, які визначені як частина фінансових звітів).

При веденні бухгалтерського та податкового обліку підприємств, пропонується три основні варіанти співпраці:

1. Повне ведення обліку підприємства

Фахівці Компанії "Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг" повністю ведуть бухгалтерський і податковий облік Вашого підприємства (ПП, ТОВ, ВАТ, ЗАТ). При даній формі співпраці ми повністю замінимо Вашій компанії внутрішню бухгалтерію, звільнимо Вас від будь-яких турбот з організації та контролю за виконанням її функцій.

Взаємодія сторін може здійснюватися за погодженням, кур'єром, факсом, поштою, електронною поштою за допомогою Інтернет. Така форма обліку можлива при невеликому обсязі документообігу. Наша компанія виступає для Вас в якості єдиного бухгалтера і виконує всю бухгалтерську роботу.

2. Ведення обліку в якості головного бухгалтера

Компанія «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг» надає послуги ведення бухгалтерського і податкового обліку в якості головного бухгалтера.

У цій формі співробітництва компанія бере на себе функції: складання і здачі звітності, оптимізації оподаткування, контролю та керівництва бухгалтерією. При такій формі співпраці, силами компанії оформляється і ведеться первинна документація та облік (рахунки, накладні, акти, платіжні документи і т.д.) У даному випадку, за домовленістю Сторін, виписувати первинну документацію може Ваш бухгалтер, секретар, менеджер.

Функції компанії «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг »в якості головного бухгалтера:

 • здійснення організації бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства і контроль використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • формування у відповідності із законодавством облікової політики, виходячи з особливостей діяльності замовника;
 • контроль дотримання порядку оформлення первинних документів;
 • контроль правильності обліку господарських операцій;
 • забезпечення дотримання фінансової і касової дисципліни;
 • складання фінансової та податкової звітності, подання її у встановленому порядку до контролюючих органів.

Бухгалтерський супровід зручно тим підприємствам, у штаті яких є бухгалтер, який здійснює безпосередньо на місці виписку всіх первинних документів (платіжних документів, накладних, актів, податкових накладних тощо). Послуга надається разово і на постійній основі. За домовленістю Сторін, виписувати первинну документацію може Ваш співробітник - бухгалтер, секретар, менеджер.

Послуга включає в себе:

 • організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності;
 • формування облікової політики відповідно до законодавства;
 • контроль дотримання порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів;
 • аналіз взаєморозрахунків з дебіторами / кредиторами;
 • складання зведених регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • закриття звітного періоду;
 • розрахунок сум податків передбачених законодавством;
 • складання і здачу звітності в податкові органи;
 • складання і здачу звітності в позабюджетні фонди;
 • складання і здачу звітності до органів статистики;
 • інформаційно-консультаційну підтримку.

3. Податкове супроводження підприємства

Компанія «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг » надає послуги бухгалтерського супроводу у формі постійних консультацій на абонентській основі і допомоги Вашому Головному бухгалтерові (штату бухгалтерів). Наші фахівці взаємодіють з керівництвом Вашої компанії в ракурсі консультацій, мінімізації ризиків, оптимізації податкового навантаження, Фінансових потоків кожного звітного періоду на підставі даних господарської діяльності. Надають допомогу в оптимізації фінансових схем.

Причини можуть бути різними: недостатній досвід роботи, великий спектр бухгалтерських питань, що випливають із сфери діяльності підприємства, велике завантаження поточною роботою і т.д. Крім того, деякі бухгалтера можуть бути дуже вимогливими і акуратними з цифрами, але зовсім губляться перед «натиском» різних перевіряючих структур.

Податкове супроводження здійснюється шляхом супроводу бухгалтерії Вашої компанії зі всіх найскладніших питань, відповідь на які вимагає залучення професіоналів.

Податкове супроводження включає в себе:

 • консультаційну підтримку з бухгалтерських, податкових, фінансових питань;
 • при необхідності - участь у розробці схем фінансових потоків (функції фінансового директора);
 • щомісячну перевірку правильності проведення бухгалтерської обробки первинних документів Вашими бухгалтерами (функції головного бухгалтера);
 • коригування бухгалтерського обліку у разі необхідності;
 • оптимізацію і планування податків законними засобами;
 • складання і здача звітності до податкової інспекції, Пенсійного фонду, всі фонди страхування та статистики.

З кожним Замовником складається індивідуальний договір, в якому може бути розширене або зменшене коло завдань, залежно від організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.

Вибирайте самі, який вид бухгалтерського супроводу найбільше підходить Вашій компанії. Ми готові допомагати Вам у вирішенні щоденних проблем. Ми щиро зацікавлені у Вашому успіху. Наша робота - запорука Вашого спокою!

Ведення бухгалтерського обліку - комплексне рішення для оптимізації оподаткування, складання облікової документації згідно вимог законодавства.

На сьогоднішній день жодне підприємство не здатне нормально функціонувати і розвиватися без відповідного обліку. Формально він має вигляд документальної звітності, яка підтверджує економічні та господарські операції в компанії. Ці операції, а також майно компанії виступають об'єктами її діяльності.

Багато невеликих фірм не можуть дозволити собі утримувати власний штат бухгалтерів чи навіть одного бухгалтера, тому що ці витрати ( на створення робочого місця, на виплату заробітної плати та ін ) не завжди окупаються. Тому мудрим рішенням у даному випадку є послуга ведення бухгалтерського обліку організацією - посередником.

Що дає ведення обліку сторонньою компанією ?

 • У першу чергу, клієнт отримує впевненість у проведенні будь-яких фінансових операцій, які повністю відповідають законодавству.
 • Економія бюджетних коштів. Ви не тільки економите гроші на утримання штатної одиниці, а й скорочуєте витрати на облаштування робочого місця ( закупівлю програмного забезпечення, бланків та літератури).

Поетапне ведення бухгалтерського обліку:

 • Перевірка первинної облікової документації на правильність оформлення та відповідність дійсності.
 • Контроль введення даних у базу бухгалтерії.
 • Створення звітності та обліку, в числі яких і бухгалтерські, податкові регістри.
 • Здавання відповідної звітності в державні контролюючі органи.
 • Надання необхідних даних по запиту клієнта.
 • Надання допомоги у здійсненні підбору кадрів і вирішенні організаційних питань служби бухгалтерії.

Вартість аутсорсингу в Україні

Процес аутсорсингу має на увазі передачу клієнтом відповідальності за виконання грамотних і своєчасних розрахунків і зборів податків згідно з договором на аутсорсинг бухгалтерської компанії, яка може виступати в ролі бухгалтера на дому.

У Києві актуальні в даний час два види аутсорсингу : повне і часткове ведення бухгалтерії. Наприклад, розрахунок заробітної плати, послуги зі складання податкового та кадрового документообігу, підготовка документації до кредитування і т.д - ці та інші ділянки робіт можуть бути включені в пакет послуг, а також можуть надаватися бухгалтерської компанією в одиничному порядку.

Відносно ціни, то даний сервіс вигідний з точки зору матеріальних витрат, при цьому бухгалтерська компанія ( аутсорсер ) виконує цілий комплекс заходів з оптимізації Вашого фінансового та податкового документообігу.

У Києві ціни на надання бухгалтерської допомоги цілком доступні і справедливі, тому що представники великого та малого бізнесу вже давно звернули свою пильну увагу на послуги подібного роду, і більшість з них стали постійними користувачами послуги віддаленого бухгалтера, бухгалтерської фірми.

Компанія "Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг" гарантує якість і конфіденційність комерційної інформації, безперервність ведення обліку, оптимізацію податкового навантаження, Надійність і об'єктивність наданих послуг. Незалежно від обраної вами системи оподаткування підприємства або системи оподаткування підприємця ми надамо вам індивідуальну підтримку і допоможемо уникнути штрафів та пені, звільнимо від паперової роботи, допоможемо пройти перевірку Вашої діяльності контролюючими органами.

 

Останні новини
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачає...
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачаєте єдиний податок

Якщо Ви проводити розрахунки через LiqPay - податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок! Всі [ ... ]

Фінансовий моніторинг для підприємця...
Фінансовий моніторинг для підприємця

Фін.Моніторінг.
гроші на картку? Як купити квартиру, машину і не заг [ ... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]

Найпростіший спосіб закриття підприємця...
Найпростіший спосіб закриття підприємця

Як закрити підприємця в 2017 році? Стаття призначена для тих підприємців, які вирі [ ... ]

З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад ...
З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад 50 тис.грн.

Починаючи з 4 січня 2017р. НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою для громад [ ... ]

Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним п...
Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним податком і ЄСВ у 2017 році чекають підприємців

Які зміни для ФОП у 2017 році по єдиному податку і ЄСВ? І кому з ФОП необхідно встанов [ ... ]

Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО т...
Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО та ЕЦП

При зміні ПІБ або адреси - чи потрібно перереєструвати договір, з податковою про  [ ... ]

Звітність підприємця при зміні групи єдиного подат...
Звітність підприємця при зміні групи єдиного податку або системи оподаткування

Зміна системи оподаткування або зміна групи єдиного податку часто призводять до  [ ... ]

Популярні публікації
Штрафи по єдиному податку
Штрафи по єдиному податку

Як уникнутиритичних ситуацій якщо Ви
trong> Дана стаття присвячен [ ... ]

Найпростіший спосіб закриття підприємця...
Найпростіший спосіб закриття підприємця

Як закрити підприємця в 2017 році? Стаття призначена для тих підприємців, які вирі [ ... ]

Звітність підприємця при зміні групи єдиного подат...
Звітність підприємця при зміні групи єдиного податку або системи оподаткування

Зміна системи оподаткування або зміна групи єдиного податку часто призводять до  [ ... ]

Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним п...
Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним податком і ЄСВ у 2017 році чекають підприємців

Які зміни для ФОП у 2017 році по єдиному податку і ЄСВ? І кому з ФОП необхідно встанов [ ... ]

З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад ...
З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад 50 тис.грн.

Починаючи з 4 січня 2017р. НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою для громад [ ... ]

Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО т...
Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО та ЕЦП

При зміні ПІБ або адреси - чи потрібно перереєструвати договір, з податковою про  [ ... ]

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]

Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачає...
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачаєте єдиний податок

Якщо Ви проводити розрахунки через LiqPay - податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок! Всі [ ... ]