Єдиний податок на 2015 рік наданий в таблицях

З 1 січня 2015 року набули чинності нові зміни до Податкового Кодексу, що стосуються єдиного податку. У цій статті інформація про єдиний податок представлена в найбільш «легкому формулюванні» у вигляді таблиці, при цьому враховані всі самі «свіжі» норми Податкового Кодексу України.

Серед змін - оптимізація груп платників єдиного податку до чотирьох із збільшенням максимального розміру доходу, який дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування. Всім групам (крім колишньої п'ятої) збільшено дозволений обсяг річного доходу, а третій групі тепер можна приймати працівників без обмежень за їх кількістю. Крім того, третій групі зменшили ставки податку.

Умови переходу на єдиний податок і перебування на ньому

Характеристика 1 група 2 група 3 група
Трансформація 2015 Без змін Включає в себе з 3 по 6 групи які існували до 2015 року
«Старі» платники єдиного податку груп 3-6, які перебувають на обліку до 01.01.2015 р, автоматично вважатимуться платниками групи 3
Хто може скористатися Фізособи - підприємці Фізособи - підприємці, юр.особи
Граничний обсяг доходу протягом календарного року, грн.

300 000 

 1 500 000 

 

20 000 000
Максимальне число найманих працівників* - 10* Необмежена кількість
* Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (п.п. 291.4.1 ПКУ);
Види господарської діяльності Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або надання побутових послуг ** населенню (п.1 п.п. 291.4 ПКУ)

 

1) виробництво та/або продаж товарів;
2)
надання послуг (у тому числі побутових **) єдиноподатникам та/або населенню, крім* посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК009: 2005), а також здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства (п.2 п.п. 291.4 ПКУ)

Будь-які види діяльності, крім неприпустимих для єдиноподатника (п.3 п.п. 291.4 ПКУ)

 

* Такі фіз.особи мають обрати тільки третю групу з дотриманням критеріїв даної групи.
** Винятковий перелік побутових послуг для цілей спрощеної системи оподаткування наведено в п. 291.7 ПКУ
Розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ПКУ). Т.ч., бартер - заборонений

Види діяльності, заборонені для платників єдиного податку

Види діяльності
Норма ПКУ
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор і лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерських парі, парі тоталізатора) п.п. 291.5.1
2) обмін іноземної валюти
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльність фізичних осіб, пов'язана з роздрібним продажем пива та столових вин)
4) видобуток, виготовлення, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, а також напівдорогоцінного каміння)
5) видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ
7) діяльність з управління підприємствами
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату
10) діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування або антикваріату
11) діяльність з організації та проведення гастрольних заходів
Інші заборони
Фіз. особи - підприємці, які виконують технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009: 2005); п.п. 291.5.2
Фіз. особи - підприємці, які здійснюють діяльність у сфері аудиту
Фіз. особи - підприємці, які здійснюють діяльність з надання в оренду: п.п. 291.5.3
      - земельних ділянок площею понад 0,2 га
      - житлових приміщень загальною площею понад 100 кв. м
      - нежитлових приміщень (споруд, будівель) та / або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 кв. м
Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів п.п. 291.5.4
Суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25% п.п. 291.5.5
Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які не є платниками єдиного податку п.п. 291 5.6
Нерезиденти п.п. 291.5.7
Суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг (крім безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) п.п. 291.5.8

Визначення доходу для платників єдиного податку

Фіз. особи-підприємці (груп 1 — 3) Юр. особи (група 3)
Що буде вважатися доходом (пп. 292.1 — 292.10 ПКУ)
дохід у грошовій формі (готівковій та / або безготівковій)
дохід у матеріальній або нематеріальній формі
кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності (для платників єдиного податку третьої групи платників ПДВ)
безкоштовно отримані товари (роботи, послуги) - надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником;
фінансова поворотна допомога, надана на термін понад 12 місяців
винагороду за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування, агентськими договорами (без урахування транзитних сум) Тепер до переліку посередницьких договорів включені договори комісії.
Х При продажі основних засобів:
- сума коштів від продажу таких основних засобів (якщо такі основні засоби продані після їх використання менш, ніж 12 календарних місяців з дня введення їх в експлуатацію);
- різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основних засобів та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (якщо такі основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення їх в експлуатацію).
Х Вартість реалізованих товарів (робіт, послуг) за які отримано передоплату (аванс) у період оплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом
Х дивіденди, не оподатковані за ПКУ (наприклад, від нерезидента)
Що не буде вважатися доходом (п. 292.1 та п.п. 292.11 ПКУ)
дивіденди дивіденди, отримані юридичною особою - платником єдиного податку від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ **
проценти
роялті
страхові виплати і відшкодування
доходи* від продажу рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться в праві власності фізичної особи та використовується в його госпдіяльності
* І хоча наведені вище доходи у фізосіб-підприємців не будуть обкладатися єдиним податком, вони будуть обкладатися ПДФО згідно з розділом IV ПКУ.
суми ПДВ (ті, хто застосовують ставку 2%, беруть дохід без ПДВ)
суми коштів, отримані за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами
суми поворотної фінансової допомоги, поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту отримання
суми кредитів
суми коштів цільового призначення, що надійшли з Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм
суми коштів (аванс, передоплата), які повертаються покупцю товарів (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товарів (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів
суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період оплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юр. особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця
суми ПДВ, що надійшли в ціні товарів (послуг), відвантажених (поставлених) платником податку в період оплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом
суми коштів або вартості майна, внесених засновниками або учасниками як внесок до статутного фонду платника
суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми ЄСВ, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів
** Дивіденди, які виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і IV цього Кодексу (п. 292.12 ПКУ).

Порядок визнання доходів для платників єдиного податку

Вид доходу Норма ПКУ Дата визнання доходу
Дохід, отриманий у грошовій (готівковій та/або безготівковій) формі п. 292.6 Дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу)
Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) п. 292.6 Дата підписання платником єдиного податку акта приймання передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)
Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для платників єдиного податку третьої групи платників ПДВ) п. 292.6 Дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності
Дохід, отриманий в іноземній валюті

п. 292.5 Перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ, встановленим на дату одержання такого доходу (на дату надходження коштів на банківський рахунок)
Дохід, отриманий від реалізації товарів (робіт, послуг) за які була отримана передоплата (аванс) у період оплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом (для платників єдиного податку третьої групи (юр.лиц.) п. 292.6 Дата відвантаження товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
Дохід від торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів або іншого подібного обладнання не передбачає наявності РРО п. 292.7 Дата вилучення з автоматів (обладнання) грошових коштів
Дохід від торгівлі товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток або інших замінників грошових знаків п. 292.8 Дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

Ставки єдиного податку

1 група 2 група 3 група
Фіксована - встановлюється місцевою владою у відсотках від мінзарплати на 1 січня в залежності від виду госп. діяльності: 2% * зі сплатою ПДВ і 4% без сплати ПДВ (п. 293.3 ПКУ)
до 10%(п. 293.2 ПКУ) до 20%(п. 293.2 ПКУ)
У разі здійснення декількох видів хоз.деятельности - застосовується максимальна ставка податку, встановлена для таких видів діяльності; (п. 293.6 ПКУ) Здійснення госп. діяльності на територіях більш однієї сільської, селищного чи міського ради - застосовується максимальна ставка податку для відповідної групи (п. 293.7 ПКУ)
* Може бути обрана:
а) суб'єктом господарювання, зареєстрованим платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ, у разі переходу на спрощену систему оподаткування і подачею заяви не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку 4% - у разі добровільної зміни ставки і подачею заяви про зміну ставки не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації платником ПДВ у порядку , встановленому розділом V ПКУ;
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ і подання заяви про перехід на спрощену систему або зміни групи - не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ - обов'язковий перехід на сплату єдиного податку за ставкою 4% (для платників третьої групи) або відмова від застосування спрощеної системи (подача заяви не пізніше, ніж за 15 кал. Днів до початку наступного календарного .квартала, в якому здійснено анулювання реєстрації платника ПДВ
Физ. особи-підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, а також напівдорогоцінного каміння є платниками єдиного податку 3 групи та сплачують ставку 4%

Розмір підвищеної ставки єдиного податку

1 група 2 група 3 група
15 % (п. 293.4 ПКУ) Для фіз.осіб - підприємців - 15%; (п. 293.4 ПКУ)
Для юр.осіб: - 4% зі сплатою ПДВ;
- 8% без сплати ПДВ
(п. 293.5 ПКУ)

Податковий (звітний) період, ведення обліку, складання і подання звітності

Характеристика 1 група 2 група 3 група
1 2 3 4
У загальному порядку (п. 294.1 ПКУ) Календарний рік Календарний квартал
Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. (п. 294.2 ПКУ)
При переході з сплати інших податків і зборів (п. 294.3 ПКУ) Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, в якому особа зареєстрована платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду
Для новостворених, знову зареєстрованих

 

До закінчення місяця в якому відбулася держ. реєстрація, подати заяву про обрання спрощеної системи - перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому особа зареєстрована платником єдиного податку (п. 294.4 ПКУ) Протягом 10 кал. днів з дня держ. реєстрації, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування - перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація (п. 294.4 ПКУ)

Для створених, в результаті реорганізації 

Х Мають непогашені податкові зобов'язання та податковий борг - перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання або податковий борг і подано заяву на застосування спрощеної системи оподаткування (п. 294.5 ПКУ )
При припиненні держреєстрації (п. 294.6 ПКУ) Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням госп. діяльності
При зміні податкової адреси (п. 294,7 НКУ) Останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому було подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси
Порядок нарахування та строки сплати (ст. 295 ПКУ) Сплачують щомісяця авансовим платежем - не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Існує можливість оплати авансом за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року Сплачують єдиний податок протягом 10 кал. днів після граничного строку подання декларації за податковий (звітний) квартал
-у разі здійснення діяльності без залучення найманих працівників можуть не сплачувати єдиний податок * (п. 295.5 ПКУ):
- за час відпустки (не більше 1 кал. місяця в році);
- у разі хвороби (якщо вона триває 30 і більше кал. днів і підтверджена листком непрацездатності). Сплата - за місцем податкової адреси (п. 295.4 ПКУ)
* Що ж стосується сум єдиного податку, сплачених наперед (авансом) за час відпустки або хвороби, то вони за заявою платника єдиного податку будуть враховані в рахунок майбутніх платежів з єдиного податку (п. 295.6 ПКУ). Заява зі змістом інформації про період щорічної відпустки і терміни тимчасової непрацездатності (до нього додається і копія лікарняного листа) складається в довільній формі (п.п. 298.3.2 ПКУ).
Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу сплачується протягом 10 кал. днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.7 ПКУ)
Припинення платником податку провадження госп. діяльності - податкові зобов'язання нараховуються до останнього дня (включно) кал. місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву про відмову від спрощеної системи у зв'язку з припиненням госп. діяльності або анульована реєстрація за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від держреєстратора повідомлення про проведення держ. реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 295.8 ПКУ). Анулювання за рішенням контролюючого органу - податкові зобов'язання нараховуються до останнього дня (включно) кал. місяця, в якому проведено анулювання реєстрації платника єдиного податку.
Ведення обліку Ведуть Книгу* обліку доходів (за формою і в порядку встановленому законодавством) шляхом щоденного за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (п.п. 296.1.1 ПКУ) Фіз. особи - підприємці - не платники ПДВ - ведення обліку як для першої та другої груп. (п.п. 296.1.1 ПКУ) фіз. особи - підприємці - платники ПДВ - облік доходів і витрат за формою та в порядку встановленому законодавством. Книга реєструється в контролюючому органі за місцем обліку (п.п 296.1.2 ПКУ) юр.лица - використовують дані спрощеного бух. обліку **
* Якщо Книга ведеться в паперовому вигляді - реєструється в контролюючому органі за місцем обліку.
** За затвердженою методикою (станом на 01.01.2015 року вона ще не затверджена).
Складання та подання звітності Подають податкову декларацію щорічно *. Термін подачі декларації для річного (звітного) періоду - протягом 60 кал. днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п. 296.2 ПКУ) Подають податкову декларацію щоквартально (наростаючим підсумком). Строк для подання декларації для квартального податкового (звітного) періоду - протягом 40 кал. днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п. 296.3 ПКУ)
Декларація подається за місцем податкової адреси
* Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу та / або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.
Платники податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) звітний період. При цьому, така подача не звільняє платника від подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду (п. 296.8 ПКУ)
Платники першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третій (физ.лица - підприємці) груп. (п.п 296.5.1 ПКУ) Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів

Характеристика 1 група 2 група 3 група
Від яких податків звільняються платники єдиного податку (п. 297.1 ПКУ) 1) податку на прибуток (крім авансового внеску при виплаті дивідендів);
2) ПДФО - у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи (першої - третьої груп) і оподатковані згідно з главою 1 Розділу XIV ПКУ
3) ПДВ за операціями поставки товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім: - платників єдиного податку за ставкою 2% (третя група);-платників єдиного податку четвертої групи.
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються в загальному порядку (п. 297.2 ПКУ)
Платник єдиного податку виконує передбачені ПКУ функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних ПДФО в інтересах фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах (п. 297.3 ПКУ)

Порядок обрання, переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від неї платниками єдиного податку

  1 група 2 група 3 група
Фіз.особи- підприємці Юр.особи
Подача заяви - основні вимоги. У разі відсутності визначених ПКУ підстав для відмови в реєстрації як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. (п. 299.3 ПКУ) Не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку наступного календарного кварталу одним з таких способів (п.п. 298.1.1 ПКУ):
1) особисто платником або уповноваженою особою;
2) відсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом про вкладення;
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб;
4) держ. реєстратору як додаток до реєстраційної картки.
Перехід із загальної системи на спрощену здійснюється:
- один раз на рік (п.п 298.1.4 ПКУ);
- За умови відповідності критеріям, які дають право обрання спрощеної системи (протягом року, що передує періоду переходу);
- До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
 

Обов'язкові відомості, які зазначаються у заяві (п. 298.3 ПКУ):
- Найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ (для юр.особи) або ПІБ, реєстраційний номер * (для фіз особи);
- Податкова адреса;
- Місце здійснення госп. діяльності;
- Обрані суб'єктом господарювання види госп. діяльності відповідно до КВЕД ДК 009: 2010;
- Вибір групи і ставки податку або зміна групи або ставки єдиного податку;
- Кількість осіб які одночасно перебувають у трудових відносинах з фіз. особою - підприємцем, середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;
- Дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

* Для фіз.осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від реєстраційного номера та мають відповідну відмітку у паспорті - паспортні дані (серія і номер)
Знову зареєстровані (п.п. 298.1.2 ПКУ) За умови, що до закінчення місяця в якому відбулася держ. реєстрація подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування - вважаються платниками з першого числа місяця, наступного за місяцем в якому відбулася реєстрація За умови, що протягом 10 днів з дня держ. реєстрації подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та обрання ставки 4% (тобто без сплати ПДВ) - платники податку з дня реєстрації

 

У разі відсутності визначених ПКУ підстав для відмови в реєстрації як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний провести реєстрацію протягом двох робочих днів з дати отримання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування або отримання від гос. реєстратора ел. копіі заяви (п. 299.4 ПКУ)
Створені в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, у якого є непогашені податкові зобов'язання або податковий борг, які виникли до такої реєстрації (п.п. 298.1.3) Х Х Х За умови подання заяви не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку наступного календарного кварталу - з першого числа місяця наступного за податковим (звітним) кварталом в якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу
Можливість переходу з груп в групу - за умови відповідності критеріям обирається групи - подача заяви не пізніше 15 кал. днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи (платника ПДВ) - анулюється реєстрація платника ПДВ, у разі обрання їм першої або другої групи, або ставки податку для третьої групи яка включає ПДВ (тобто 4%). (п.п. 298.1.5 ПКУ)
Відмова від спрощеної системи оподаткування - подача до контролюючого органу заяви - не пізніше 10 кал.днів до початку наступного нового календарного кварталу (року)
У разі зміни відомостей:
- найменування юр.особи чи ПІБ фіз. особи, серії або номера паспорта (для осіб які з релігійних переконань відмовилися від реєстраційного номера)
- заява подається протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин (п. 298.4 ПКУ);
- податкова адреса, місця здійснення госп. діяльності, видів госп. діяльності
- для платників першої та другої групи
- подають заяву не пізніше 2 числа місяця, наступного за місяцем в якому відбулися зміни (п. 298.5 ПКУ);
- податкової адреси, місця здійснення хоз.деятельности
- для платників третьої групи
- заяву разом з декларацією за податковий (звітний) період в багаттям відбулися зміни (п. 298.6 ПКУ).

Застосування РРО

Характеристика 1 група 2 група 3 група
Фіз. особи
Юр.особи
Застосування РРО* Не застосовують с 01.01.2016 г. 01.07.2015 г. У порядку, встановленому законодавством
Не застосовують - при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнооптової торговельної мережі через засоби пересувної мережі (п. 296.10 ПКУ)

*РРО застосовують при роботі з готівкою (готівкові розрахунки)

Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку


 

Порушення
Фіз. особи - підприємці
Юр. особи
I група II група III група III група
1 2 3 4 5
Негрошові форми розрахунків п. 293.4 и п.п. 298.2.3 ПКУ п. 293.5 и п.п. 298.2.3 ПКУ
1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:
15 % 4% - зі сплатою ПДВ 8% - без сплати ПДВ
Здійснення діяльності, яка заборонена на єдиному податку 1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися заборонені види діяльності;
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:
15 % 4% - зі сплатою ПДВ 8% - без сплати ПДВ
Здійснення діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку 1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності; Х
2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою:
15 %
Здійснення діяльності, яка не передбачена в п.п. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ (невідповідність критеріям платників 1 та 2 групи в частині видів діяльності) 1) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому здійснювалась така діяльність; 2) дохід, отриманий від таких операцій, оподатковується за ставкою: Х
15 %
Перевищення допустимого обсягу річного доходу * 1) сума перевищення обкладається єдиним податком за ставкою:
15 % 4 % - с уплатой НДС 8 %- без уплаты НДС
2) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення, якщо: 2) позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення - подається заява до 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення
до 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення, не подано заяву про перехід в групу 2 або групи 3 до 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення, не подано заяву про перехід в групу 3
1 2 3 4 5
  У разі перевищення граничного обсягу доходу встановленого для третьої групи, платники податку першої і другої групи, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення
* Сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку 1 і 2 груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана платником ставка (п. 296.6 ПКУ).
Перевищення допустимої кількості найманих працівників Позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення
Невідповідність вимогам організаційно-правових форм Позбавлення права працювати на єдиному податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому відбулася зміна організаційно-правових форм
Наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів Позбавлення права працювати на єдиному податку в останній день другого з двох послідовних кварталів

Відмова в реєстрації платника єдиного податку

Підстави (п. 299.6 ПКУ):
  1. Невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 ПКУ (критеріям платників єдиного податку);
  2. Наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли до такої реорганізації;
  3. Недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст.298 ПКУ (порядок переходу із загальної системи на спрощену)
У разі відмови в реєстрації контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмовий вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку. (П. 299.5 ПКУ)

Реєстр платників єдиного податку

Вносяться такі відомості про платника єдиного податку (п. 299.7 ПКУ):

1) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юр.особи) або ПІБ физ.лица - підприємця, реєстраційний номер або серія та номер паспорта (для фіз. Осіб, які через свої реліг.убежденій в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера та мають відповідну відмітку у паспорті) У разі зміни відомостей - вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ПКУ)
2) податкова адреса суб'єкта господарювання
3) місце здійснення господарської діяльності
4) обрані фіз.особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності
5) ставка єдиного податку та група платника податку
6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
7) дата реєстрації
8) види господарської діяльності
9) дата анулювання реєстрації

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку (форма запиту встановлюється відповідно до законодавства). Термін надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру (п. 299.9 ПКУ).

Анулювання реєстрації платника ЄП

Випадки анулювання реєстрації платника ЄП Дата анулювання реєстрації платника ЄП
Надання платником податків заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на загальну систему (не пізніше ніж за 10 днів до початку нового кварталу) В останній день календарного кварталу, в якому подано заяву про відмову
Припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізособою-підприємцем В день отримання контролюючим органом від держ. реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення

Наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів

В останній день календарного місяця, в якому закінчився останній термін погашення податкового боргу
Здійснення видів діяльності, які не можна здійснювати на спрощеній системі оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання В останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися забороняються для єдиного податку або не зазначені в реєстрі платника ЄП - підприємця види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми
Здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платника ЄП
Перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку В останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення
Перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) граничного обсягу доходу В останній день податкового кварталу, в якому відбулося таке перевищення. Платники податку 1 і 2 груп можуть уникнути цієї долі, якщо перейдуть у групу 3 шляхом подання відповідної заяви не пізніше 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення
Застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, крім грошового

В останній день податкового звітного періоду, в якому допущено порушення

Якщо у податковому (звітному) році частка с / г товаровиробництва платника єдиного податку 4 групи менш як 75% З наступного податкового (звітного) року на загальних підставах

У разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірок порушення платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених главою 1 Розділу ХIV - анулювання відбувається за рішенням контролюючого органу на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом в якому допущено порушення. В даному випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

 

Останні новини
Звітність по КІК, або звітність власників по Контр...
Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям (КІК)

Звітність по КІК, або звітність власників по Контрольованим Іноземним Компаніям [ ... ]

Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]