Як та коли подати інформацію про бенефіціарів починаючи з 2021 року?

Увага! З 11 липня - старт кампанії з оновлення інформації про бенефіціарів!

Мінфін нарешті затвердив Положення про форму та зміст структури власності. Подавати відомості щодо бенефіціарів слід після набрання чинності наказу (через місяць з дня його офіційного опублікування). Наказ №163 опублікований в "Урядовому кур'єрі" від 11.06.2021 року, тобто кампанія з оновлення інформації про власників в ЄДР почнеться 11 липня.

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору.

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

Якщо такі відомості чітко не відслідковуються за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив.

Коли подавати відомості?

Наказ №163 набирає чинності через місяць з дня опублікування. Тому він почне діяти із 11.07.2021 року. Тобто старт кампанії з оновлення інформації про власників в ЄДР почнеться з 11 липня, на все відведено 3 місяці.

Чому варто дотримуватись строку у три місяці?

В цей період, адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у т. ч. змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність зі законами та у встановлений законом строк.

Якщо Ви не встигли подати вчасно, то збір буде стягнено у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (681 грн станом на 2021 р.).

У цей строк можна уникнути штрафів на керівників або уповноважених осіб за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, вповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17000 до 51000 грн.

Увага! Адмінпротоколи можуть складатися або на керівника юрособи, або на особу, яка внесена до ЄДР як представник такої юрособи.

Форма для подання інформації

Подати інформацію про бенефіціарів можна трьома способами:

  1. в електронній формі;
  2. у паперовій формі поштовим відправленням (справжність підпису заявника на реєстраційній заяві засвідчується нотаріально);
  3. у паперовій формі особисто (через ЦНПАи або суб’єкта держреєстрації) або через представника/підписанта за ЄДР.

Як оновити інформацію про кінцевих бенефіціарів

Відлік тримісячного терміну для подання інформації розпочнеться 11 липня 2021 року. Тож зараз перейдемо одразу до самої процедури.

Що потрібно буде зробити та які документи подати?

1. Заповнити та подати Заяву щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника форму №6.

2. Скласти у довільній формі схематичне зображення структури власності, яка разом із заявою форми №6 подається держреєстратору.

В такій схемі слід зазначити:

  • всіх осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність ЮО. Тобто слід вказувати всіх осіб, незалежно від частки у статутному капіталі. При цьому нагадаємо, що до КВБ Закон №361 відносить лише фізосіб, які володіють часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу ЮО;
  • розмір часток (відсоток корпоративних прав), що належить кожному учаснику (засновнику) фізичниій чи юридичній особі;
  • громадянин України чи іноземець, ПІД, ІПН та дату народження;
  • всіх осіб, які мають право власності у статутному капіталі (прямо чи опосередковано мають вплив на юридичну особу). Йдеться про всіх засновників, які мають частку у статутному капіталу чи відсоток права голосу в ЮО — як фізичних, так і юридичних осіб;
  • опис здійснення вирішального впливу КБВ на діяльність юрособи у вигляді позначення ПВВ чи НВВ (прямий чи непрямий вирішальний вплив). Це не стосується фізосіб, які мають відсоток у СК чи праві голосу менше за 25%. При цьому ПВВ мають лише безпосередні фізособи - учасники (засновники) юрособи. Всі інші фізособи, які володіють відсотком у СК чи праві голосу юрособи через інших створених ними юросіб (резидентів чи нерезидентів України), вважаються такими, що мають НВВ.

Увага! У структурі власності вказуємо всіх власників учасників, засновників!

Які ще документи необхідно подати?

Якщо у вашої ЮО засновники – лише фізособи, подавати нічого не вимагається.

Приклад такої ситуації на схемі:

Якщо у вашої ЮО засновник – юридична особа, у якої засновники лише фізособи, не додаємо також нічого.

Приклад такої ситуації на схемі:

Але якщо фізосіби-КБВ, які володіють ЮО через ланцюг інших юросіб — засновників такої ЮО, то крім зазначених вище двох документів треба додати офіційні документи ( точніше їх нотаріально засвідчені копії), тобто, необхідно підтвердити додатковими документами, що саме ці фізособи є кінцевими бенефіціарними власниками.

Приклад схеми, з додатковими документами:

Офіційні додаткові документи

Вся інформація про КБВ, визначена Законом №361 отримується шляхом подання державному реєстратору:

  1. нотаріально засвідченої копії паспорта (іншого документа) нерезидента та паспорта-книжечки резидента України. Для ID-картки — жодних копій не вимагається. Дані ID-картки достатньо вказати у реєстраційній заяві форми №6;
  2. витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію ЮО – нерезидента в країні її місцезнаходження, –якщо засновником ЮО є юрособа – нерезидент.

Але в п. 21-24 ст. 17, ст. 17-1 Закону №755 про жоден такий документ не згадується. А заборона вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій стосується лише ФОПів (ч. 7 ст. 18 Закону №755).

Тому не слід виключати, що держреєстратори вимагатимуть копій додаткових документів.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)

Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи - підприємця або громадського формування, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації, а також інші порушення встановленого законом порядку проведення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи - підприємця або громадського формування - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа на должностных лиц от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Нарушение установленного законодательством порядка пересылки регистрационных дел юридических лиц и физических лиц - предпринимателей почтовыми отправлениями - влечет наложение штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение установленного законом порядка хранения регистрационных дел юридических лиц и физических лиц - предпринимателей - влечет наложение штрафа на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Действия, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" информации о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица - влекут наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечание. Термин "почтовое отправление" употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

Статья 17-1. Документы, представляемые заявителем для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица. Для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней представляются следующие документы:

1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарного собственника;

2) структура собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;

3) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;

4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Відбір платників податків до плану-графіку перевір...
Відбір платників податків до плану-графіку перевірок!

Відбір платників податків для перевірок! Якщо Ви, як платник податку, маєте ризи [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Реєстраційні форми для подання інформації про бене...
Реєстраційні форми для подання інформації про бенефіціарів змінилися!

Нові реєстраційні форми! а юстиції від 18.11.2016 р. №3268/5 внесе [ ... ]

Штрафи за неподання Форми 20-ОПП!...
Штрафи за неподання Форми 20-ОПП!

Штрафи за Форму 20-ОПП! одатків зобов’язані стати на облік у відпо [ ... ]

Знову оновлений план-графік перевірок на 2021 рік!...
Знову оновлений план-графік перевірок на 2021 рік!

План-графік перевірок на 2021 рік! На вебсайті ДПСУ оприлюднили оновлений (

Укладення трудового договору на визначений строк!...
Укладення трудового договору на визначений строк!

Укладення трудового договору! : на визначений строк, [ ... ]

Фінансові та адмінштрафи за порушення роботи з РРО...
Фінансові та адмінштрафи за порушення роботи з РРО!

Штрафи за порушення роботи з РРО! Згідно з п. 111.1 ПКУ у разі порушення законів з пи [ ... ]

Запровадження е-трудових книжок та податкова рефор...
Запровадження е-трудових книжок та податкова реформа!

Податкова реформа-2021! 2 червня було зареєстровано законопроєкт №5600 щодо змін в П [ ... ]

Як та коли подати інформацію про бенефіціарів почи...
Як та коли подати інформацію про бенефіціарів починаючи з 2021 року?

Увага! З 11 липня - старт кампанії з оновлення інформації про бенефіціарів! Мінфін [ ... ]

Популярні публікації
РРО для ФОП з 2020 року, коли застосовувати, як пр...
РРО для ФОП з 2020 року, коли застосовувати, як працювати, та про які штрафи потрібно знати

З 2020 РОКУ, КОЛИ ФОП ЗАСТОСОВУВАТИ РРО, ЯК ПРАЦЮВАТИ З РРО, ТА ЯКІ ШТРАФИ ПРИ ВИКОРИ [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2020 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2020 рік

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2020 роціsp;]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Здача річної звітності 2020!
Здача річної звітності 2020!

Здача річної звітності! п помиляються, що здають звітність ті [ ... ]

Найняти співробітника або укласти ЦПД!...
Найняти співробітника або укласти ЦПД!

Кого найняти, співробітника, укласти договір з ФОП або укласти ЦПД (Цивільно-прав [ ... ]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Нові перевірки діють вже з 31 грудня!...
Нові перевірки діють вже з 31 грудня!

Новий порядок перевірок Держпраці діє з 31 грудня!!! nbsp;... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]

Фінансовий моніторинг для підприємця...
Фінансовий моніторинг для підприємця

Фін.Моніторінг.
гроші на картку? Як купити квартиру, машину і не заг [ ... ]